Željko Hubač

USPAVANA LEPOTICA

Uspavana snall

Press

Režija Mihailo Lađevac

Scenski pokret Mihajlo Jovanović

Izbor kostima Milena Đorđević

Scenografija Života Neimarević

Izbor muzike Sonja Knežević

Igraju:

Sofija Uzunović

Mihajlo Jovanović

Mihailo Lađevac

Milena Đorđević

Sonja Knežević

 

01030405