Željko Hubač

BLIŽI ZEMLJI

 

 

Press clipping
Foto galerijaPrevod: Blažo Nikolić
Reditelj: Petar Kaukov
Scenograf i kostimograf: Elica Georgijeva
Izbor muzike: Petar Kaukov i Stoilo Popov

Igraju:


Vanja Šterova, Elena Kabaskalova, Ivana Papazova,
Georgi Vačev, Marijan Bozukov, Aleksej Kožuharov,
Trojan Gogov, Ivailo Hristov

Srbija, Bugarska, Balkan…
Nije li sve to jedno te isto? Ili, možda različito?
Toliko smo isti u svojim razlikama, da čak odbijamo jedni druge. Toliko smo različiti u sličnostima, da je nemoguće da se jedni drugima ne dopadnemo. Jedemo i pijemo zajedno, psujemo jedni drugima majku u svim nijansama, i opet pijemo.
U dve reči, volimo se…
Gde prolazi granica između nas? U svakom slučaju – ne preko Kalotine, Vrške Čuke i Bregova.
Stvarna granica prolazi kroz našu istoriju. Započinje od jedne smrti i vodi do druge. Polazi od jednog, jedinog pucnja i stiže do pravog rata. Granica između nas nije izorana, iskopana je. Ona je sačinjena ot tranšeja, rovova i grobova. Nad njima se steru ljute psovke, ljuta rakija, isto veselje…
Jedan te isti plač.
Granica započinje i završava se kod jednog usamljenog, neoplakanog groba. Istog onog u koji ćemo i mi leći.
Hajde, živeli mi nama!


Petar Kaukov

 

Predstava je uvrštena u selekciju Festivala "Nova drama", program maldih evropskih autora, S.Peterburg 2003.