Željko Hubač

'AJDUCI SU OPET MEĐU NAMA


LICA:

AGAPIJE GAVRILOVIĆ (45)

otac porodice, od oca Gavrila 'arambaše Velikog, hoće da postane načelnik

umesto načelnika

BERIVOJE (27)

prvi sin Agapijev, ratnik

VANKO (26)

drugi sin Agapijev, pronalazač

RADULIN (25)

treći sin Agapijev, akcionar

BRZOTA (24)

četvrti sin Agapijev, izviđač

HRANČE (23)

peti sin Agapijev, porodična veza s' onim svetom

HRISTIVOJE alijas MUZA (22)

šesti sin Agapijev, pesnik

SURDUL ZAVIDOVIĆ (45)

sreski načelnik, od oca Zavide 'ajduka koga je Knjaz postavio za načelnika

ANĐELIJA (21)

kćer Surdulova a ljuba Muzina

TVRDOJE (45)

narednik žandarmerije u Crnom Mrsištu

NEGOVAN (30)

šef železničke stanice u Crnom Mrsištu

ŠLEMAN FELER umetnički LEONARDO (25)

ekspert

ZAHARIJE (55)

pisar u srezu, pasja vernos i kokošija mudrost

RASTOJE (60)

mašinovođa, hipohondar

SOKOL (40)

žandar

IGNJATIJE (40)

žandar

i

GAVRIL 'ARAMBAŠA VELIKI

lice s' onoga sveta

Mesto zbivanja: Crno Mrsište, istočna Srbija

Vreme: između dva rata


DEO PRVI

SLIKA PRVA

(Železnička stanica u Crnom Mrsištu. Negovan, šef stanice, ogleda se u ogledalu i stavlja kapu. Oko vrata mu šarena, svilena marama.)

 

NEGOVAN: Dragi putnici. Voz iz Male Varoši za Zaječar, sa vezom za prestoni Beograd, u Crno Mrsište stiže za frtalj sata, otprilike. Mole se putnici da se ukone sa pruge i u redu sačekaju voz. Oni koji nisu kupili karte, ili iste nisu prijavili na evidenciju, da dođu odmah i obave sve u kancelariji mlađeg službenika prve klase Negovana, tj. mene. Ukoliko to ne urade može da im se desi da idu peške. Da se zna!

 

(Čuje se buka. Brzota na parnom motociklu, tzv. ćumrocikl.)

 

BRZOTA: Čuvaj, ne rade kočnice!

 

(Ćumrocikl se zaustavlja na šinama. Brzota pada preko njega.)

 

NEGOVAN: O, sakloni me Bože! Šta ti je to, crni Brzota?

BRZOTA: Ne pitaj me...

NEGOVAN: Pa pitam te! Voz će da naiđe.

BRZOTA: Ćumrocikl. Vankovo čudo na paru.

NEGOVAN: Taj ti je brat antihrist. Samo plaši ljude nekim skalamerijama. Sklanjaj to sa šina!

BRZOTA: 'Ajde, pomozi mi malo.

NEGOVAN: Ne mogu. Ruke sam mazao mašću.

BRZOTA: Pomozi, vidiš kolike su mi bisage.

NEGOVAN: Šta ti je u njima?

BRZOTA: Šta ti treba.

NEGOVAN: Švercuješ, švercuješ...

BRZOTA: Ne možemo svi na državne jasle. 'Ajde!

NEGOVAN: Nesrećo 'ajdučka, da guram... Sve će mi ruke popucati...

 

(Čuje se komešanje, vika, demonstracije. Narod uzvikuje parole: „Lopovi!”, „Pod zemljom kopamo, na zemlji crkavamo!”, „'Oćemo plate!”, „Dole Surdul!”... Demonstranti su sve bliže.)

 

BRZOTA: Negovane, šta je ovo?

NEGOVAN: Demonstracije! Rudari se bune.

BRZOTA: Na stanici?

NEGOVAN: Čekaju načelnika.

BRZOTA: Surdula! Zar će i on... Mislim, i on putuje?

NEGOVAN: Nisi znao? Ide za Beograd.

BRZOTA: Ne sme da me zatekne ovde. Gde ću robu?

NEGOVAN: Pa, može kod mene u kancelariju, ali...

BRZOTA: Ležarina, a?

NEGOVAN: Ja rizikujem!

BRZOTA: Dobro, de. Uzimaj bisage!

 

(Brzota i Negovan nose bisage u kancelariju. Ulaze demonstranti, rudari. Uzvikuju parole. Nose transparente. Među njima je jedan mali cvikeraš u kratkim pantalonama. Deli letke i uzvikuje parole.)

 

CVIKERAŠ: Spas sveta leži u komunizmu! Rudari, proleteri, ujedinite se! Spas sveta leži u komunizmu!

 

(Tajac. Rudari gledaju u cvikeraša. Zatim naglo krenu na njega i prebiju ga, umlate. Onda nastavljaju istom žestinom, kao pre, da demonstriraju. Kroz masu se probija načelnik Surdul. Za njim idu dva žandara, Sokol i Ignjatije, nose jedan veliki drveni sanduk za koga su privezani lisicama. Oni odlažu sanduk i Surdul se penje na njega te se obraća demonstrantima.)

 

SURDUL: Rudari, braćo i sestre!

SOKOL i IGNJATIJE: Tišina, bre! Tišina!

 

(Demonstranti se umire.)

 

SURDUL: Rudari, braćo i sestre! Najdraži moji! Strpite se, još malo!

RUDARI: 'Oćemo plate! Dva meseca ne primamo plate!

SURDUL: Mir! Mir! Ja vas razumem, potpuno ste u pravu! Ali, razumite i vi nas! 'Ajduci haraju prugom. Opljačkali su pet tovara zlata.

RUDARI: Ua... Lopovi... Dok lopovi kradu, žandari biju narod...

SURDUL: Međutim, ja sam odlučio da danas lično krenem na voz i, rizikujući svoj život, otpremim zlato i donesem vam plate!

RUDARI: 'Oćemo plate, 'oćemo plate!!!

SURDUL: Rudari! Braćo i sestre! Biće para, biće plata, ja vam dajem reč a moja reč nije bilo čija. Surdul sam ja, bre, Surdul!

 

(Duga tišina. Tajac. Odjednom:)

 

RUDARI: Živeo načlnik Surdul! Živeo!!!

SURDUL: Živi vi meni bili i u miru se razišli.

 

(Demonstranti se polako razilaze. Sokol i Ignjatije ih guraju.)

 

SOKOL i IGNJATIJE: 'Ajde, razilazi se, razilazi...

 

(Sokol i Ignjatije izguraju demonstrante, noseći sve vreme sanduk za koji su privezani lisicama.)

 

SOKOL: Svaka čast gos'n načelniče. Nama gos'n narednik Tvrdoje viče: „'Apsi Sokole, malti Ignjatije!”, mi 'apsi, mlati, a oni još besniji.

IGNJATIJE: Što ih više biješ to više urlaju.

SOKOL: I sad, vi dve reči a oni mirni.

IGNJATIJE: Svaka vam je od zlata. E, da je meni pendrek takav...

SURDUL: Ja znam svoje a vi to vaše. Nego, gde li je Negovan? Negovane, oj Negovane! Gde si, zašto platu primaš?

 

(Ulazi Negovan.)

 

NEGOVAN: Tu sam, tu gos'n načelniče. Ljubim ruke.

SURDUL: 'Ajde da kuvaš kafu.

NEGOVAN: Odmah.

SURDUL: Stani! Karte si spremio?

NEGOVAN: Jesam. Najbolja mesta. Za vas, za sanduk, žandare, za vašu ćerku i pisara Zaharija. A gde su Zaharije i Anđelija?

SURDUL: Beru neko cveće, sa' će. Požuri sa tom kafom!

 

(Negovan izlazi.)

 

SOKOL: Gos'n načelniče, ako da nas odvežete malo?

IGNJATIJE: Ruke nam se osušiše.

SURDUL: Ne može! Ima da ga držite sve do Beograda. Da se ne odvajate od njega!

SOKOL: Ma, samo za minut, da po'apsimo malo...

IGNJATIJE: Da nam se nađe za put.

SURDUL: Ne i tačka! Kad predamo sanduk u Beogradu, ako ga predamo...

SOKOL: Kako sad „ako ga predamo”? Pa vi rekoste ova tura za stoku...

SURDUL: Kuš! Kažem, ako ga predamo, onda 'apsite koliko vam volja. U Beogradu ionako vazda ima neko za 'apšenje.

 

(Ulaze pisar Zaharije i Anđelija, debela Surdulova ćerka. Zaharije nosi veliki buket poljskog cveća. Anđelija mu pokazuje koje cveće da bere.)

 

ANĐELIJA: Tu, tu žutu, Zharije. Ma ne tu... Zaharije, Zaharije... Kako ćeš vernog cvetića poznat' međ' neverama?

ZAHARIJE: Kako?

ANĐELIJA: Po njegovom šeširiću i štapiću. Evo, to je taj cvet.

ZAHARIJE: Meni svaki isti.

SURDUL: Anđelija, dete, mani više cveće, eno to puna avlija.

ANĐELIJA: Papo, proleće je, svuda cveće za darivanje. Evo ruzmarin za tebe, tebi Sokole mirođija da laska, Ignjatiju kandilika a meni ljubičica verna. Priroda se budi, rađa se život! Beri, Zaharije, beri!

ZAHARIJE: A što više, ima za deset sa'rana...

 

(Ulazi Negovan, nosi kafu. Anđelija mu daje ružu.)

 

ANĐELIJA: Negovančiću, za tebe ruža crvena.

 

(Negovan kine, prolije kafu.)

SURDUL: I, bre, Negovane, ni kafu ne umeš da doneseš.

NEGOVAN: Kijam od polena, alergičan sam.

SURDUL: Daj ovamo to što je ostalo. Je l' slatka?

NEGOVAN: Srednja.

SURDUL: Znam ja kakva je tvoja srednja kafa, da pobaci čovek od nje. Donesi ti meni šećer. Ček, ček der, priđi ovamo. Nagni se. (Hvata Negovana za svilenu maramu koju on nosi prevezanu oko vrata) Šta ti je ovo?

NEGOVAN: Niste znali? Jedan mali detaljčić, (fra.) pikant!

SURDUL: A mogu li ja da te obesim za taj pikant...

NEGOVAN: U, gos'n Surdule, nemojte molim vas.

SURDUL: Skidaj to, nemoj da mi brukaš varoš. M'rš po šećer!

NEGOVAN: Odma'. (Izlazi)

SURDUL: Tebe ću ja da zaposlim da mi čuvaš ćerku noću.

ANĐELIJA: Ali papo...

SURDUL: Šta papo, od tih tvojih travki i bućkuriša svako veče ti neko zapeva pod prozorom.

ANĐELIJA: Ja im kažem da idu, teram ih.

SURDUL: Mnogo ti njih teraš. Zna se kako se tera: vrelu vodu na glavu pa onako opareni ima da beže ko đavo od krsta.

 

(Ulazi Negovan.)

 

NEGOVAN: Evo šećer.

SURDUL: Sipaj. Još jednu. Promešaj malo da se istopi.

negovan: Mešam, mešam...

 

(Negovan kine u kafu.)

 

SURDUL: I bre, ne pljuj mi u kafu, svu je razvodnji. Anđo, dete, uzmi mu ovu cvećku, vidiš da će da povrati.

 

(Anđelija mu uzme ružu. Surdul spazi ćumrocikl na šinama.)

 

SURDUL: Je li, Negovane, kakva je ono čuma na sred pruge.

NEGOVAN: Niste znali? To je od Brzote.

SURDUL: Kog Brzote?

NEGOVAN: Brzota, unuk pokojnog Gavrila, (Prekrsti se.) Bog da mu dušu prosti, Agapijev sin.

SURDUL: Hoćeš ti da ti je odsečem ta tri prsta. Koji mu je to sin po redu?

NEGOVAN: Četvrti.

SURDUL: U, bre, kol'ko ih je nakotio...

NEGOVAN: Ima taj još dvojicu.

SURDUL: Šestorica! Baš se lopov razmnožio. (Pokazuje na ćumrorcikl.) I čemu služi to čudo?

NEGOVAN: Za prevoz. Točak na paru. Nešto mu se pokvario pa...

SURDUL: Zaharije, oj Zaharije!

ZAHARIJE: Berem, gos'n načelniče.

SURDUL: Ostavi te trave i dolazi ovamo!

NEGOVAN: Sa'ću ja Brzoru da zovnem da ga maknemo...

SURDUL: Neka, neka... Ima ko će da ga makne.

ZAHARIJE: Gos' n načelniče, ja ostavio cveće.

SURDUL: Jesi li. E, sad piši.

ZAHARIJE: Da pišem?

SURDUL: Piši: sin Agapija Gavrilovića, unuk, hvala Bogu pokojnog, Gavrila Gavrilovića 'arambaše Timočkog, poklanja varoši... (Negovanu.) Kako se ono čudo zove?

NEGOVAN: On ga je krstio „ćumrocikl”.

SURDUL: Eto, piši, „ćumrocikl” poklanja varoši na ime zakašnjenja plaćanja poreza za iduću godinu. Jesi li zapisao?

ZAHARIJE: Jesam.

SURDUL: Da čujem.

ZAHARIJE: (Sriče.) Sin Agapija, pokojni 'arambaša, varoš poklanja porez za iduću godinu.

SURDUL: Pokloniću ja tebi doživotnu robiju, budalo maloumna. Negovane, uzmi ti napiši ovo što sam rek'o, pa ga prosledi Brzoti. Da bude po propisu. A ovaj točak (Pokazuje na ćumrocikl.) da se tera kod mene u avliju!

 

(Niz prugu ide peške mašinovođa Rastoje.)

 

RASTOJE: Joj, Negovane, joj!

NEGOVAN: Ono Rastoje ide peške!

RASTOJE: Joj, al' me steglo u krstima, 'oće da pukne.

NEGOVAN: Gde ti je voz, crni Rastoje?

RASTOJE: A noge, noge nisu moje. Ovo mi je od onog nazeba što ga nisam izlečio. Lepo ja kažem doktorima a oni...

NEGOVAN: Gde je voz, ubio te Bog da te ne ubije!?

RASTOJE: Daj mi, der, kocku šećera i vodu... Ustvari, nemoj šećer zbog šećerne bolesti, dobio sam je pre nedelju dana...

SURDUL: Govori, sukleto, gde je voz?!

RASTOJE: Gos'n načelniče, moram da vas zamolim da mi pomognete oko bolovanja, ja više ne mogu da teram voz ovako bolestan, plus te traume oko 'ajdučije...

SURDUL: Poslaće tebe Tvrdoje u žandarsku banju. Šta je bilo s' vozom?

RASTOJE: Pritisak. Ne moj pritisak. Doduše, i on je ispod svake granice...

SURDUL: Rastoje!

RASTOJE: Kotao nema pritisak. Neko ga prošupljio.

NEGOVAN: 'Ajduci.

SURDUL: Ma kakvi 'ajduci... Mislim, neće oni prazan voz da napadaju. To se ovo govedo (pokazuje na Rastoja.) napilo pa...

RASTOJE: Ja ne pijem, gos'n Surdule, već godinama. Ne smem zbog čira. Pojede me žgaravica...

SURDUL: More, ti si pijan i kad ne piješ. Kompletan idiot. Šta da radim ja sad?

NEGOVAN: Ima Negovan rešenje za sve. Da vidimo... Možete da upregnete čeze pa preko Sečikesu ćuprije do Smrdljiva jaruge, tu odma' levo udarite na Krivu kapiju pa uz Ljutu kosinu na vr' Tutine čuke i odatle se lepo spustite pored Strmek bunara pravo na široku prugu, tu sačekate onaj ubrzani iz Niša, sa njim ste, brat bratu, za petnaest sati u Beogradu.

SURDUL: Mog'o bi ja, po tebi, i peške za Beograd.

NEGOVAN: Dok se ne zakrpi kotao nema druge.

SURDUL: E, izmem ti državnu železnicu kad bez kotlokrpe ne može da makne. Odma' volovi da se upregnu i voz da se odvuče kod kovača.

RASTOJE: Ja ne mogu, ja imam ravne tabane, kuk samo što mi nije ispao...

SURDUL: Dosta! To da se zakrpi i 'oću do noćas da krenem iz Mrsišta inače ima da vas nema!

RASTOJE: Kako ćemo po pomr'čini, ja sam kratkovid.

SURDUL: Rek'o sam što sam im'o. (Žandarima.) 'Ajde vas dvojica, nosite taj sanduk nazad. Zaharije, uzimaj točak i vozi ga u moju avliju!

ZAHARIJE: Ja ne umem da vozim, ja sam pisar.

SURDUL: Ima li nešto da umete, crkli dabogda! Guraj ako ne umeš da voziš, snađi se! Da se preže, da se gura, da se radi! Rad je stvorio čoveka. Rad je čovekov najbolji prijatelj. A šta je čovek bez prijatelja, pitam ja vas, šta? Ostrvo, takoreći, ada. Za kim zvona zvone, je li, za kim?

SOKOL i IGNJATIJE: 'Ajde svi: za kim zvona zvone, za kim... 'ajde...

SVI: Za kim zvona zvone, o Surdule?

SURDUL: Zvona zvone za milione!!!

 

MRAK

 

SLIKA DRUGA

(Anđelija u svom vrtu, sedi i plete veliki venac od cveća. Hristivoje pokušava da preskoči ogradu koja okružuje Anđelijin vrt. Ograda je visoka preko dva metra. Na polazi mu za rukom nekoliko puta. Stalno je na granici uspeha, oklizne se i padne. Ali, Hristivoje je uporan. Anđelija ga ne vidi i ne čuje, zaneta pletenjem venca. Ona priča sama sa sobom.)

 

ANĐELIJA: O, Hristivoje, zašto si od Gavrila baš?

Odreci se oca, odreci imena

i ja ću ti cvetak darivati moj.

A nećeš li, zakuni se da me voliš

i nisam više od Zavida ja.

Jer, šta je ime? Ovaj stručak što Nevenom zoveš ti?

Krsti ga drukše, miris ostaje.

Ne zovite više Hristivoja Hristivojem,

vrline mile ostaće mu sve.

 

(Hristivoje najzad uspeva da preskoči ogradu.)

 

HRISTIVOJE: Anđelija, zlatni anđelu moj!

Evo me, ljubljena moja

klečim pred tobom, za ljubav te molim!

ANĐELIJA: Hristo, kako dođe? Visoki su vrtu zidovi,

pomisli ko si, ne gine ti smrt

uhvate li te zlotvori moji

otac mi Surdul, srca kamenog

i muž moj budući, tvrdi.

HRISTIVOJE: Šta, muž! Zar ja ti dragan nisam?

ANĐELIJA: Sudba me kleta Tvrdoju nosi,

pos'o je sklopljen a žrtva ja sam.

HRISTIVOJE: Zar ljubav oni poslom nazivaju

zar ništa sveto im nije?

Reci da šala to je,

reci da ljubav mi kušaš.

 

(Anđelija ćuti i jeca.)

 

HRISTIVOJE: Onda u manastir, u manastir pođi!

Zar grešnike zemlji da rađaš?

ANĐELIJA: Hristivoje, kako ću u manastir, pa mi smo...

HRISTIVOJE: Nevinost tvoja u čistoti je duha,

to telo laž je, prolaznost, strast!

ANĐELIJA: Ja u manastir ne idem i tačka! Ako nemaš neki bolji plan, onda...

Dužnost je moja spram roditelja moga

da slušam njegovu ćud.

Taj mi je usud, da pratim ga moram

inače će bogovi odapeti strele

put cvetnih vrtova mladosti moje!

HRISTIVOJE: Ne, oni to ne bi smeli učiniti,

ne bi mogli, ne bi hteli. To je gore,

to sramno nasilje, od svakog ubistva

namerno izvršenog. Imam plan,

veruj mi mila, čuj me

i ništa suludo ne čini

već smerna čekaj glasnika mog.

ANĐELIJA: A kad on će doć'?

HRISTIVOJE: Doći će, čekaj ga

on će sigurno doć'.

I pamti šifru.

 

(Hristivoje daje Anđeliji Papirić sa šifrom. Ona pročita šifru.)

 

ANĐELIJA: Muza!? Šifra to je?

HRISTIVOJE: Ne Muza već (Izgovori sa francuskim akcentom.) Muzâ.

Prouči i uništi!

 

(Anđelija u slast pojede papirić.)

HRISTIVOJE: Adije...

ANĐELIJA: Planove za nas kuj,

u njih se uzdam, znaj.

Adije Muzâ, mon cher, adije...

 

MRAK

SLIKA TREĆA

(Soba u kući Agapija Gavrilovića. Čeonim zidom u dnu sobe dominira slika pokojnog harambaše Gavrila. Posred sobe Berivoje, prvi sin Agapijev, kupa Agapija u buretu. Riba ga buzdovanom koji je obmotan starim krpama.)

 

AGAPIJE: Ne štroviš svinju nego pereš oca, idiote!

BERIVOJE: Okvasi se ljudski, tata, propašće nam faktor iznenađenja. Nanjušiće nas. Vidiš kako sam ja, onomad, iskis'o, do gole kože.

AGAPIJE: Život je nekome majka, nekom' maćeha a meni je, vala, očuh! Berivoje, lakše s'tim buzdovanom, razbiću ti ga o glavu.

BERIVOJE: Kad nisi 'teo da kisneš sa mnom...

AGAPIJE: Aman, kožu mi oguli!

BERIVOJE: Mora tako, nataložilo se.

AGAPIJE: Jao! E, sad mi je dosta. Dosta!

 

(Agapije izlazi iz bureta.)

AGAPIJE: Daj mi to odelo!

BERIVOJE: (Dajući mu odelo.) Tata, ti si nervozan.

AGAPIJE: I ti bi bio da imaš ovakvu decu.

BERIVOJE: Ako se sekiraš za voz... Ovoliki sam šiljak uz'o i tako ga krvnički maljem nabio... Napravio sam rupu u kotlu k'o da ga je đule prošupljilo.

AGAPIJE: Rek'o sam ti rupicu da napraviš a ne septičku jamu. Ako ne stignu do noćas da zakrpe kotao opet će izjutra, po danu, da putuju a po danu se u 'ajdučiju ne ide. I gde je taj Brzota...

 

(Spolja se čuje lavež psa.)

 

BERIVOJE: Evo ga, tata.

 

(Na prozoru se pojavi Negovan.)

 

NEGOVAN: To sam ja, Negovan.

 

(Berivoje maše buzdovanom i reži.)

 

NEGOVAN: Gos'n Agapije, smirite ovoga.

BERIVOJE: Da ga nabijem na kolac, tata?

NEGOVAN: Recite tome prostaku da ne bude tako napadan.

AGAPIJE: Berivoje, miran! (Negovanu.) Šta 'oćeš, govori?

NEGOVAN: Mislio sam da će vas zanimati to da voz kasni, pa kažem sebi: „Zašto, Negovane, da se gos'n Agapije, i sitna deca mu, deranžiraju i dvaput' idu do stanice kad možeš ti lepo da odeš i učiniš im uslugu.”

AGAPIJE: Kakvu uslugu?

NEGOVAN: Pa, da vam rezervišem karte. Navalica, znate, žandari, Zaharije, Anđelija... Svi bi da putuju. A, bogami, 'oće i gos'n načelnik.

AGAPIJE: Surdul!? Dobro, i ka' će taj voz da krene?

NEGOVAN: Mora do večeri. Žure zbog veze za Beograd.

BERIVOJE: Eto vidiš da će noću...

AGAPIJE: Kuš! Navalica, veliš. Pa, dobro, kol'ko ja karata da uzmem, da se ne guram?

NEGOVAN: Jedno, četr'es', zbog konfora. Svaka po banku i još pet banki za prtljag... To mu dođe četr'es' pet banki.

AGAPIJE: Negovane, Negovane...

NEGOVAN: Može i bez bagaša.

AGAPIJE: Nema tebi zime dok ima putnika. Evo ti, na (Daje Negovanu novac.) i nemoj da te čujem da po varoši laprdaš kom' si prod'o... karte!

NEGOVAN: I, gos'n Agapije, pa znate vi mene.

AGAPIJE: Baš zato. Ako ti se omakne poslaću ti Berivoja na kafu...

NEGOVAN: Daleko bilo...

AGAPIJE: 'Ajde, put pod noge!

NEGOVAN: Uzdravlje...

 

(Negovan odlazi. Za njim Berivoje mlatara buzdovanom i reži.)

 

AGAPIJE: Smiri se, bre, životinjo!

BERIVOJE: Nabiću ja njega na kolac, kad tad.

AGAPIJE: I Surdul putuje sa zlatom... Kuva taj nešto, kuva. More, šta god kuv'o ja ću da mu zapržim.

 

(U sobu trkom ulaze Vanko i Hranče. U rukama im alat za kopanje. Prljavi su od peska i zemlje. Jako su uplašeni.)

 

VANKO: Tata, tata, duh!

AGAPIJE: Kakav duh, šta bulaznite?

HRANČE: (Uhvativši se za Agapija, drma ga.) Beo, pravi (Muca.) vvvampir!

AGAPIJE: Gde je vampir!?

HRANČE: U pppo...

AGAPIJE: Nemoj ti, Vanko će.

VANKO: U podzemnom gradu, tata. Kopali smo, kao što si nam rek'o, u istočnom delu. On je izleteo sa Zapada. Beo, ružan, nosi neku keramičku posudu. Strašan!

AGAPIJE: Vanko... 'Ajde Hranče, on je blesav, al' ti si, kanda, neki čovek od nauke, pronalazač, a ovamo veruješ u duhove i vampire.

VANKO: Tata, ovaj je bio pravi.

 

(Čuje se bat koraka.)

 

HRANČE: Evo ga, iiide!

 

(Svi se uplaše. Berivoje se sakrije, sa braćom, iza Agapija. Reži. U sobu ulazi Radulin. Preko svoje odeće ima prebačenu staru rumsku togu, belu i svu pocepanu. U ruci mu keramička amfora.)

 

RADULIN: Tata, ovaj podzemni grad i nije tako loš... (Ugleda ih kako su se ukočili od straha.) Šta je bilo, išijas?

AGAPIJE i VANKO: Radulin!

HRANČE: Rrrrrrradulin!

RADULIN: Je l'  to neka igra pogađanja?

AGAPIJE: Kakva ti je to haljina?

RADULIN: Naš'o sam je dole. (Pokazuje na amforu.) I ovo sam pronaš'o.

VANKO: Šta ćeš ti u podzemnom gradu?

RADULIN: Da pregledam šta ima po hodnicima. Zlato nisam naš'o al' što imaju podrum... Božansko vino. Samo, nemaju staklene flaše nego ove zemljane sa nekim kukama.

VANKO: (Uzme amforu.) Crte... Uspravne i ukrštene.

RADULIN: Dola zlata nema ni za lek. Samo one kljakave gole žene. Ovo je otkriće! Staro vino zapečaćeno voskom. Znaš li ti koliko to vredi na berzi?

AGAPIJE: (Uzme amforu i vidi da je poluprazna.) Od tebe, neće to ni do kakve berze da stigne.

RADULIN: Samo degustiram. Javili su mi da je vrednost akcija vina skočila po indeksnoj stopi od...

AGAPIJE: Ostavi me sa tom berzom.

RADULIN: Tata, kol'ko puta treba da ti ponovim da je budućnost ekonomije u berzama. Važno je ulagati.

AGAPIJE: U šta!? U rudnik zlata na Severnom polu, u plantaže pirinča u Kineskom moru. Ti si jedini idiot kome su prodali 128% akcija Kipa slobode. Šta sam ja Bogu skrivio da mi da ovakvu decu. Sve idiot do idiota.

BERIVOJE: Zar i ja, tata?

AGAPIJE: Ti prvi! Još se u onog Hristivoja kunem...

HRANČE: Mmmmeni je dddeda za Hhhristivoja kaz'o...

AGAPIJE: Rek'o ti je da mi je njega pravio neki komšija. Pričao si nam, ako to što ispuštaš može da se zove pričom. A i ti tata, (Obraća se slici Gavrila.) od tolike lajave dece našao si njemu mutavom da se javljaš s' onoga sveta.

BERIVOJE: Nije lako to kad umreš.

RADULIN: Da popijemo po jednu za pokoj duše deda Gavrilove.

AGAPIJE: Vala, oplakuješ ga od kad ustaneš, ne ispuštaš flašu iz ruke.

RADULIN: Šta da radim kad sam bio mnogo vezan za dedu. (Odsipa malo rakije na pod pa nazdravi slici Gavrila.)

 

(Čuje se lavež psa, režanje, zatim dugo cijukanje.)

 

VANKO: E, ovo je Brzota.

BERIVOJE: Opet mi udavi kera. (Ulazi Brzota.) Ubico!

BRZOTA: Berivoje, pred kuću se vezuju domaće životinje a ne zveri.

AGAPIJE: 'Falim te Bože da si se setio da dođeš.

BRZOTA: Ma, vukli smo volovima voz, nego slušajte novosti...

AGAPIJE: Čuli smo ih već. Bio Negovan, javio i naplatio. Ti si mi neki izviđač, on je peške stig'o pre tebe.

BRZOTA: I ja sam iš'o peške.

VANKO: Gde ti je ćumrocikl?

BRZOTA: Oduzeo mi ga Surdul.

AGAPIJE: Opet si vozio brzo.

BRZOTA: Nisam tata, tebe mi.

AGAPIJE: Ne kuni se u mene, baksuze!

BRZOTA: Oduz'o mi ga zbog poreza za iduću godinu.

AGAPIJE: Oca li mu zelenaškog. Gde je roba?

BRZOTA: Kod Negovana u kancelariji.

AGAPIJE: Plaćaš ležarinu!?

BRZOTA: Gde ću onolike bisage da teglim uz brdo.

AGAPIJE: Plaćam Srbu Cveklu preko, Mile Parče me čeka na granici, skeledžija Rajski Aranđel uvek uzme k'o okean da prevesla a o Sveti Živcu na ćupriji i da ne pričam. Sad još ležarina kod Negovana, maramče li mu njegovo. Šta će meni da ostane!

BRZOTA: Pa ti me drugi put šalji il' u šverc il' u izviđanje. Ne može i jedno i drugo. Iznenadio me Surdul, šta da radim.

 

(Ulazi Leonardo. Svi zapanjeno gledaju u njega.)

 

LEONARDO: Gutentag.

AGAPIJE: Koji ti je sad pa ovaj?

BRZOTA: On mi se prikačio dole, kaže da ga je Radulin pozvao.

RADULIN: O, her Leonardo, gutentag, gutentag...

BERIVOJE: Švapski špijun, tata!

RADULIN: Nije špijun, to mi je kolega sa studija u Beču. Zajedno smo studirali ekonomiju, posle je on upisao onu umetničku...

AGAPIJE: Sad je meni jasno što ti od prve godine nisi mak'o.

RADULIN: Tata, tražio si nekog' da ti mala kuću. Leonardo je prvi moler u Beču.

AGAPIJE: Voimje oca... (Krsti se.)

LEONARDO: Ich bin Šleman Feler, umetnički Leonardo, ekspert za preuređifati enetrijer, plus istrašifač i humanist.

AGAPIJE: Sve si samo ne ono što mi treba.

BERIVOJE: Na kolac!

RADULIN: Leonardo misli da našoj kući nije dovoljno samo malanje već jedno totalno preuređivanje.

LEONARDO: Kakfo zastarelo arhitektura, skandalosno, primitifno. Entré unmiglih ofde, passage moralo biti sa puno sfetlo...

BRZOTA: Meni je ovaj još od varoši bio sumnjiv.

LEONARDO: Ja prvo srušila ofaj zid i dislocirala...

VANKO: Ovo je potporni zid, srušiće se krov!

BRZOTA: Tata, ili puštaj Berivoja da ga natačinje na kolac ili...

AGAPIJE: Čekaj da ga čujem do kraja, da vidim dokle će.

LEONARDO: Efo planofi da pogledala.

 

(Leonardo odmotava veliku rolnu belog papira na kome je nacrtan plan adaptacije.)

 

LEONARDO: Efo, ofo biti suprekonforna soba za gospodin Agapije sa jedno feliko stolica za odmor u stil od kralj Luj šesnaest.

BERIVOJE: Da šiljim ja?

HRANČE: A ovo, ttto je šššpajz?

LEONARDO: Ne, to tfoja soba sa zvučno isolacija za samoisolacija gde ti učiti ne mucati.

HRANČE: Da ne mmmucam?

LEONARDO: A za gospodin Fanko jedan naučna laboratorija sa puno elementi za duboka naučna analisa.

BRZOTA: Tata, daj trgni se, aman.

HRANČE: Ššššta, bre, da se tttrza...

VANKO: Berivoje, makni taj kolac da vidim ja to.

LEONARDO: A za fasm Berifoj, soba sa zatfor. Ofde bila jedno rezač gde fi šiljila onaj stfar za nabijati, ofde za mašina za rastezati i zatezati čofek...

BERIVOJE: Ovaj luđi od pokojne majke...

RADULIN: Bog da joj dušu prosti. (Prekrsti se i otpije gutljaj.)

BERIVOJE: ... što gađala tatu nožem.

BRZOTA: Pa se nož odbio od tebe i slučajno nju pogodio.

BERIVOJE: Jedno pet - šest puta. (Usiljen smeh.)

AGAPIJE: Đubre jedno bezosećajno.

RADULIN: A je l' može nekako da se izdigne temelj, da napravimo podrum na dva sprata, znaš kako bi mi to značilo.

AGAPIJE: Da nećeš možda minaret od podruma da praviš?

LEONARDO: Ja podigla podrum a pod krof naprafila jedno feliki magacin...

BRZOTA: Magacin pod krovom!?

LEONARDO: Ništa se ne sekirala, Brzota. Ja od dimnjak naprafila lift da fi mogla penjati roba što šfercofala...

BRZOTA: Odkud' tebi da ja švercujem?

BERIVOJE: Jesam li vam rek'o da je špijun!

HRANČE: Nnnnije špijun!

BRZOTA: Procenat on 'oće, ucenjuje...

VANKO: Ti misliš da su svi lopuže k'o ti!

BRZOTA: Ko je lopuža? Trgni reč!

VANKO: Neću!

BRZOTA: E, sa' ću i tebe i ovu sukletu da udavim k'o kera što sam.

BERIVOJE: Daj mi ga na kolac, daj!

RADULIN: Nemoj Berivoje, on je Evropljanin!

BERIVOJE: Makni mi se s' puta!

RADULIN: Šta će svet o nama da kaže?

BERIVOJE: Makni se!

RADULIN: Samo preko mene mrtvog!

BERIVOJE: I to ćemo da sredimo.

HRANČE: Drž' se, Radulllline, ssstiže pomoć!

LEONARDO: Ali fi sfi imali sfoja soba, ja humanist...

 

(Opšta tuča. Svi viču: „Ubiću te! Zgaziću te! Crkni!” i sl.)

AGAPIJE: Dosta! Dosta!

 

(Tajac.)

 

AGAPIJE: Vi niste deca, vi ste izrodi! Jebale vas sobe, da vas jebale. Ne valja vam kuća, je li, pa bi malo da je rušite. Malo vam ovo pa bi još! Da neće, možda, svaki svoj ćenef u sobi? Ono što vi sazidate, to da rušite, a ovde ima da slušate mene inače nogu u dupe! Je l' jasno?! (Leonardu.) A ti, isprdku kokošinji, možeš da biraš: il' ovaj kolac u dupe il' četku u ruke. Evo ti sto banki i malaj da te ja ne omalam!

LEONARDO: Balkanski primitifac jedan.

AGAPIJE: Idi kopaj krečanu i sklanjaj mi se sa očiju!

 

(Leonardo uzima novac i izlazi.)

 

RADULIN: Tata, obruk'o si me k'o nikad!

AGAPIJE: Ti si živi dokaz da budale ne moraju da se traže, one se same privlače. Za moje pare ima da mala kako mu ja naredim. I dosta više o tome, imamo preča posla. Brzota!

BRZOTA: Evo ga!

AGAPIJE: Idi zovi Hristivoja, kaži da sam sazv'o ratni savet.

BRZOTA: Razumem! (Izlazi.)

VANKO: Tata, a što ne uzmeš moju mašinu da ti kreči?

AGAPIJE: Opet ti...

VANKO: Poboljšana verzija. Da vidiš.

 

(Vanko odlazi po mašinu.)

 

RADULIN: Sa' će neka karakondžula.

AGAPIJE: Bože, dokle više...

 

(Vanko gura mašinu na točkićima. Liči na sve samo ne na neki svrsishodni oblik.)

 

RADULIN: Šta sam vam rek'o. (Prekrsti se i otpije gutljaj.)

VANKO: Prva sveradeća mašina na paru.

AGAPIJE: Vanko...

VANKO: Tata, ovo je mnogo ekonomičnije od Leonarda. Treba mu samo tri metra drva za potpalu, dva za zagrevanje i onda troši samo kubik ćumura na sat.

AGAPIJE: A mogu li ti tvoji idiotluci malo na rakiju da rade?

RADULIN: Što na rakiju, Vanko nemoj da ga slušaš.

AGAPIJE: Em će ovaj tvoj brljivi brat manje da loče, em ćemo ono malo šume, što nam je ostalo, da sačuvamo. Tri hektara si ogolio, 'oće brdo na glavu da nam se sruči.

VANKO: Doći će mladi, pošumiće. Tata, ti mene uopšte ne podržavaš u mom naučnom radu.

AGAPIJE: Ja te ne podržavam!? Ja!!! Pa dobro, ko je prvi jahao onaj tvoj ćumrocikl?

HRANČE: Ti, tata.

AGAPIJE: A ko je rizikov'o u čvarak da se pretvori sa onom letećom šklopocijom?

HRANČE: Ti, tata.

BERIVOJE: Kako si goreo...

VANKO: Eksplodirala je zato što si nosio dinamit.

AGAPIJE: Dinamit sam poneo jer si rek'o da s'tom ticom mogu da odem do Surdulove kuće, a ono op' pa u rođeni ambar.

 

(Ulazi Brzota.)

 

BRZOTA: Tata, ne mogu da pronađem...

AGAPIJE: Ostav. Kad smo u ratu da mi raportiraš vojnički!

BRZOTA: Razumem! (Salutira.) Ratni savet 'arambaške čete Agapije Gavrilovića sazvan. Na savetu prisutni: Vanko, Radulin, Berivoje i Hranče. Raportira, takođe prisutni, Brzota!

AGAPIJE: A gde ti je Hristivoje?

BRZOTA: Kaže da ne može da dođe jer ga uhvatilo ono kad mu dođe da piše.

AGAPIJE: Raduline, barabo jedna.

RADULIN: Što sam sad ja opet kriv?

AGAPIJE: Ti si ga naučio pismena, niko drugi! Bre, najmlađi je, gleda u vas, stariju braću, k'o u Boga. Jednu pametnu stvar da ste ga naučili. Jednu! Posle, kad guta vatru, vi se pravite ludi! Ko vas napravi takve...

HRANČE: Ti, tata!

AGAPIJE: Unukni više! Berivoje, idi zovi ga ti.

BERIVOJE: (Radosno razrogačivši oči.) Ja?! Razumem!

AGAPIJE: Nemoj da preteruješ.

 

(Berivoje izlazi.)

 

AGAPIJE: S'kim ja idem u 'ajdučiju. Brzota, koliki je taj sanduk što ga nose žandari?

BRZOTA: Ima ga, cirka, pedeset kila.

AGAPIJE: Pedeset kila zlata! Lopuža. Njemu država da da rudnik na upravu. Dok je Gavril to vodio znao se red. Uzmeš tek toliko za trošak, deset kila, petnaes' u vr' glave. A Surdul, pet puta je taj, dosad', vezivao one nesrećnike Sokola i Ignjatija za sanduk, pusti Tvrdoja sa njima na voz, pa ga, lepo, dočeka kod Gavrilovog klanca i... Zlato kod njega u podrum, narod gladuje a 'ajduci krivi! Lopov je, bre, to!

HRANČE: Pa, i mi smo.

AGAPIJE: Sad ne mucaš a kad treba dedinu poruku da ti isčupamo iz usta, mečku rodimo.

VANKO: Tata, a zar ti nije sumnjivo to što, ovaj put, i Surdul ide sa zlatom?

RADULIN: Možda će Tvrdoje da ga čeka u klancu. Ako naiđemo na njega i žandare, obrali smo bostan.

AGAPIJE: Te pare što sam za tvoju školu dao, u bunar sam bacio. Baš će Surdul pijanog Tvrdoja da šalje u klanac. Drugo je to. Rudari su njega pritegli, traže pare il' njegovu glavu. A i ovi iz Beograda, sumnjaju, eno su mu vojsku poslali, kasarinu napravili tik uz varoš. Zato je, baraba, rešio da se pritaji a opet kajmak da skine. Odnese zlato, podeli plate, narod stoka kad nema ništa i malo mu dosta, eto ti ga Surdul heroj. Sad ako mu otmemo zlato imaćemo celu varoš!

VANKO: Kako celu varoš?

AGAPIJE: Lepo. Ne preda li tovar ovaj put, obesiće ga za jaja i ovi gore i ovi dole. A onda, setiće se, ko treba da se seti, koja je glava u Crnom Mrsištu najviđenija, ko je sin 'arambaše Gavrila. Eto mene za načelnika.

RADULIN: Tata, ti si genije! Čim postaneš načelnik Berivoja za narednika 'mesto Tvrdoja, Vanka u poštu, Brzotu na skelu, Hristivoje može da bude pisar...

HRANČE: A ja?

RADULIN: Tebe ćemo da metnemo da s' Negovanom telališ vozni red. A mene ćeš, tata, da postaviš za upravnika vinskog podruma.

AGAPIJE: Zaveži Raduline taj pijani jezik da ti ga ja ne zavezujem.

 

(Ulazi Berivoje i vuče po podu Hristivoja koji je sav okovan. Usta su mu zavezana, malo je ugruvan. Mumla i koprca se.)

 

AGAPIJE: Berivoje, životinjo jedna, šta si mu to uradio?

BERIVOJE: Pružao je otpor.

AGAPIJE: Odma' da si ga odvez'o.

 

(Berivoje odvezuje Hristivoja.)

 

HRISTIVOJE: Tata, koliko puta treba da ti kažem da mi ne šalješ Berivoja kad mi dođe inspiracija.

AGAPIJE: Hristivoje, crn dan mi je svanuo kad si prvo pismeno naučio.

HRISTIVOJE: Ja sam pisac, zadahnut Muzama.

AGAPIJE: Ti si najvrelija krv Gavrilovića, 'ajduk! Upamti to!

HRISTIVOJE: Ali, tata...

AGAPIJE: Kuš! Juče se ispilio pa već - ja jednu a on tri. Piše li po tim tvojim knjigama za neki red u kući, ko je otac a ko sin?

HRISTIVOJE: Piše, sve piše.

AGAPIJE: Čisto sumnjam. More, sve ću ja to da popalim.

HRISTIVOJE: Izvini, tata.

AGAPIJE: Sedi tu i slušaj. Dakle, pošto smo se najzad skupili, da počnemo. Tema današnjeg ratnog saveta je: Napad na voz i otimanje zlata od Surdula.

HRISTIVOJE: To je pljačka!

AGAPIJE: Opet ti.

BRZOTA: Nije to pljačka.

RADULIN: To je oduzimanje viška vrednosti od bogatih i davanje siromašnima.

VANKO: Deda Gavril je pričao Hrančetu kako će to jednog' dana da bude mnogo važna stvar i ima da se zove... Kako ono beše, Hranče?

HRANČE: Zzzaboravio sam. Neka ttteška reč.

AGAPIJE: Drugi put da je zapamtiš.

RADULIN: Imam plan! Da otkupimo 51% akcija državne železnice pa da u upravnom odboru donesemo odluku da se pruga napravi do našeg imanja i tu ih lepo sačekamo...

AGAPIJE: Slušam te pa ne mogu da se načudim da si mi sin.

RADULIN: A da podmitimo naše ljude u skupštini da lobiraju za izmenu zakona  o vlasništvu?

AGAPIJE: Raduline, stavi tu flašu u usta i oplakuj nekoga da te ja ne oplakujem.

BERIVOJE: Tata, nemoj da si malodušan.

AGAPIJE: Umuknite svi i slušajte me! Voz sačekujemo na ulazu u Gavrilov klanac. Hristivoje i Hranče su zaduženi za balvan, da ga postave na prugu. Vanko i Berivoje idu do mlina, u sklonište. Donećete puške, municiju i dve flaše one zapaljive mešanije. Brzota izviđa na sokoćalo a Radulin pravi čarape za na glavu. Raduline, po dve rupe za oči.

RADULIN: Može jedna rupa za usta?

AGAPIJE: Da ločeš, a?

RADULIN: Ti onda gađaj pokretljive mete. Sam napad izvodimo na sledeći način: Vanko avijacija baca zapaljivu mešaniju, voz staje pred balvane. Prvo udarno levo krilo Brzota prilazi s'leđa, drugo razbijačko desno krilo Hranče ide u bok, Berivoje vodi centar, ja sam konjica. Radulin je kujina, komora, prva pomoć i rezerva.

RADULIN: Sve to?! Tata, ja nisam Bizmark.

AGAPIJE: Artiljerijsku podršku daje Hristivoje.

HRISTIVOJE: To su masovna civilna razaranja. Šta ako i Surdulova ćerka Anđelija bude u vozu. Nije 'ajdučki žensko da ubijemo.

AGAPIJE: Ti kad bi se pola zasekirao za mene kao što se sekiraš za to Surdulovo kopile, gde bi mi bio kraj. "Cilj ne bira sredstvo!", što reče deda Gavril. Plan ste čuli, zaduženja znate, na izvršenje zadatka! Nemamo još mnogo vremena. Klanac noćas mora pasti!!!

MRAK

 

SLIKA ČETVRTA

(Pod prozorom Anđelijine sobe stoji Tvrdoje. U ruci mu gitara. Peva.)

 

TVRDOJE: Bele ruže, nežne ruže

stajale su na prozoru.

Slučajno sam tuda proš'o...

 

(Anđelija otvori prozor i polije Tvrdoja vrelom vodom.)

 

TVRDOJE: Jao, što vrelom vodom, živog me ošuri.

 

(Čuje se Negovan, šapuće. Tvrdoje se sakrije.)

 

NEGOVAN: Anđelija! Anđice, to sam ja, Negovančić. Otvori prozorčić, imam jedno pisamce za tebe.

 

(Tvrdoje izađe iz zaklona i uhvati Negovana za vrat.)

 

TVRDOJE: A kakvo je to pisamce?

NEGOVAN: NIste znali?

TVRDOJE: Vidiš, nisam.

NEGOVAN: Ma to je jedan običan prenos poruke na daljinu, bez žice...

TVRDOJE: Pa su tebe rastegli 'mesto žice?

NEGOVAN: Tako nekako. Jao, gos'n Tvrdoje, gde ste izašli okupani na ovaj vetar. Nazepšćete.

TVRDOJE: Daj pismo!

NEGOVAN: (Nećka se.) Uf... Pa, izvolite. (Daje mu pismo.) I da znate, ja to samo prenosim, ja ne znam sadržinu, to je moj pos'o...

 

(Tvrdoje pročita pismo. Zapanjen je.)

 

TVRDOJE: Ko ti je ovo dao?

NEGOVAN: Ne znam! Ne znam ko mi je dao!

TVRDOJE: Govori!!!

 

(Tvrdoje hvata Negovana za revere i podiže ga sa zemlje. Urla. U to Anđelija otvori prozor i prospe još jedan lavor vruće vode na Tvrdoja, što Negovan iskoristi i pobegne.)

 

TVRDOJE: Stani! Stani!!! (Puca za njim.) Ignjatije! Sokole!

IGNJATIJE i SOKOL: Izvol'te, gos'n naredniče!

TVRDOJE: Brzo za Negovanom! Hoću ga živog.

SOKOL: A što živog?

IGNJATIJE: Šta će nam živi ljudi, samo džaba punimo apsane.

SOKOL: Da ga ubijemo malo?

IGNJATIJE: Za pelcer.

TVRDOJE: Rek'o sam živog. Za njim, marš!

 

(Sokol i Ignjatije pojure za Negovanom.)

 

TVRDOJE: U Nišku tvrđavu u okove ga dajte, zube da mu povade, u Osmanov podrum na makare uši da mu istesterišu, u Berber kulu oči da mu izvade, u Petrovaradin nosinu da mu isčupaju, na Banjicu u samicu, u Mitrovicu pod sikiricu, u Požarevac na živoderac! More, u Bastilju ću ja njega!

 

(Tvrdoje se ukipi u pozi "ala Napoleon".)

 

MRAK

SLIKA PETA

(Soba u kući načelnika Crnog Mrsišta, Surdula Zavidovića, sina hajduka a zatim načelnika, pokojnog Zavide. Pisar Zaharije nosi ugruvanog Surdula na leđima.)

 

SURDUL: Polako Zaharije, nisam dulek. Jao! Spusti me na kanabe!

ZAHARIJE: Kaz'o sam ja, gos'n načelniče, da ne sedate na tu đavolju spravu.

SURDUL: Odraću ono Agapijevo pašče što mi ne reče da ne rade kočnice. Idi Zaharije u kujinu i donesi mi crnog luka za obloge.

ZAHARIJE: Da odem u kujinu pa da uzmem luk, pa da ga donesem...

SURDUL: Trči da te (Pokazuje na pištolj.) ovim ne poteram!

ZAHARIJE: Idem ja... (Lagano izlazi ponavljajući zaduženja.)

SURDUL: Kako ću ovakav da putujem? Jao Agapije, Agapije...

TVRDOJE: (Čuje se kako viče.) Gos'n načelniče!

SURDUL: E, samo mi je još Tvrdoje falio.

TVRDOJE: (Ulazi.) Gos'n načelniče, strašno.

SURDUL: Šta je to toliko strašno kad si iz kade izaš'o da bi mi  saopštio?

TVRDOJE: Ne pitajte.

SURDUL: Idiote, kako da saznam ako te ne pitam!

TVRDOJE: Strašno!

SURDUL: Govori, Tvrdoje, da te ne robijam.

TVRDOJE: Probudim se ja jutros, umijem, obrijem, začešljam, metnem uniformu na sebe, zategnem... a ono, boli me glava.

SURDUL: Ako si došao da mi balaviš o tvom jutarnjem mamurluku...

TVRDOJE: Nije mamurluk. Kad mene izjutra boli glava to znači da se sprema neka pljačka.

SURDUL: Pljačka!?

TVRDOJE: Pljačka. Popijem ja kafu, prašak, ne vredi.

SURDUL: I?

TVRDOJE: Izađem u varoš, „Dobro jutro gos'n naredniče.” ovaj, „Dobro jutro gos'n naredniče” onaj...

SURDUL: Skrati, aman!

TVRDOJE: Svi mi sumnjivi!

SURDUL: Pa, jesi li pronašao nešto?

TVRDOJE: (Vadi pismo koje je uzeo od Negovana.) Pisamce!

SURDUL: Kakvo pisamce?

TVRDOJE: Švalersko i lopovsko. Švalersko je zato što ga piše švaler a lopovsko zato što je švaler lopov.

SURDUL: Čekaj, ko je švaler?

TVRDOJE: Lopov.

SURDUL: A ko je lopov?

TVRDOJE: Pa, švaler.

SURDUL: Ti k'o da si bunjike jeo od jutros. Ko su ti ljudi?

TVRDOJE: Dok ne uhvatimo Negovana, ne znam.

SURDUL: Kakve sad Negovan ima veze sa njima?

TVRDOJE: On je nosio pisamce.

SURDUL: Moj Negovan!?

TVRDOJE: On.

SURDUL: Daj to ovamo.

 

(Tvrdoje daje Surdulu pismo. Surdul ga okreće naopako.)

 

TVRDOJE: Ne tako, naopako.

SURDUL: Znam ja, ti ćeš da me učiš. U, što je nečitko. Na, čitaj ti.

TVRDOJE: (Čita.) „Anđelija, zlatni anđelu moj!” Ne reko' li vam ja da je strašno?

SURDUL: Čitaj!

TVRDOJE: Dakle... „Anđelija zlatni anđelu moj!

Evo ga glasnik hitri i mili

što vesti tebi donosi ove.

Moj otac, k'o tvoj je sada,

sprema se voz da presretne onaj

što gradu hita, noseć' te sobom svu.

Al' ne zbog tebe već običnog zlata zarad,

on sprema zamku u Gavrila klancu tom.

Ne idi već čekaj nove glasnike moje,

naš čas se bliži, bliži se on.

SURDUL: Bože, što me osudi ženskim porodom? Majčina je to krv, izdajnička. S' lopovima šuruje, narodno zlato otima...

TVRDOJE: Narodno!? To je naše zlato...

SURDUL: Ova tura je narodna! Ima li neki potpis na toj 'artiji?

TVRDOJE: Piše samo: "Voli te tvoj Muza.".

SURDUL: Imamo li mi kakvog' Muzu u gradu?

TVRDOJE: Nema varoške porodice koju ja nemam ubeleženu, plus po tri kolena unazad, al' za tog Muzu ne znam.

SURDUL: Anđelija zna. Zaharije!

 

(Ulazi Zaharije, nosi činiju crnog luka.)

 

ZAHARIJE: Evo crni luk.

SURDUL: Kakav crni luk, crno mi je pred očima.

ZAHARIJE: Pa, rekli ste...

SURDUL: Nosi to nazad u kujinu i zovi mi brzo Anđeliju ovamo!

ZAHARIJE: Da nosim nazad i da zovem Anđeliju. Sve sam razumeo..

TVRDOJE: Čekaj, Zaharije, ostavi, der, taj luk da zamezim uz rakijicu.

ZAHARIJE: Da ostavim luk i zovem Anđeliju. (Daje luk Tvrdoju.) Izvol'te luk. Sad mi je ostalo samo da brzo zovnem Anđeliju... (Izlazi lagano.)

TVRDOJE: Dobar luk, rodila pijaca... Ama, ne rekoste li vi da Anđeliju čuvate za mene?

SURDUL: Zar ti sumnjaš u reč Zavidovića?

TVRDOJE: Ne, ne sumnjam, nego ovaj Muza...

SURDUL: More, muzli ga vampiri dabogda. Čim ovo sredimo, zakazujem svadbu pa je vodi i kroti kako znaš i umeš. E, moj Tvrdoje, žensko dete bez majke ti je vodenični kamen.

TVRDOJE: A miraz?

SURDUL: Šta, bre, miraz, malo ti je interes od zlata...

TVRDOJE: Ja to zbog reda. Ne valja se...

SURDUL: Valja se, valja! Ćuti, evo je ide.

 

(Ulazi Anđelija. Plete venac od cveća.)

 

ANĐELIJA: Zvao si me, papo?

SURDUL: Zvao, zvao! Baci te mirođije i ljubi ruku gos'n Tvrdoju.

ANĐELIJA: Ljubim ruke, gos'n naredniče.

SURDUL: S'kim se ti to, nesrećna ćerko, dopisuješ iza mojih leđa?

ANĐELIJA: Ja? Nis'kim...

SURDUL: A Muza?

ANĐELIJA: Kakav Muza?

SURDUL: (Pokazuje joj pismo.) Ovakav Muza! Šta je ovo?

 

(Anđelija uzme pismo i pročita ga. Očarana, prigrli pismo i stopi ga sa svojim ogromnim telom.)

 

SURDUL: „Bliži se čas...” pa da pokrade nas. Govori!

ANĐELIJA: Ali papo...

SURDUL: Govori, kad ti otac naređuje!

ANĐELIJA: On me voli.

SURDUL: To da se ubrišeš. Ja sam tebe obeć'o Tvrdoju. Dao sam reč.

ANĐELIJA: Može otac da mi bude!

SURDUL: Treba da je stariji, da ti smiri tu vetropirastu pamet.

ANĐELIJA: Ti bi mene, zbog jedne reči, dao ovoj matoroj, pijanoj rugobi. (Preteći.) Muzu neću da ti odam, taman me ubio!

 

(Surdul i Tvrdoje ustuknu uplašeni reakcijom Anđelijine mase od 100 kilograma.)

 

SURDUL: Anđelija...

ANĐELIJA: Ti za moju sreću uopšte ne mariš, papo!!!

 

(Anđelija istrči sva uplakana. Surdul je u šoku. Tek pošto se uverio da je Anđelija otišla, vraća se u zapovednički stav.)

 

SURDUL: Marš u sobu!

TVRDOJE: Ala ste je sačuvali... Sećam se ja kad je moj otac gušio bunu 'arambaše Gavrila, pa će njemu Knjaz: „Onaj Zavida, što je najpre 'ajdukov'o s' Gavrilom pa nam sad Gavrilovu glavu na tacni donosi, kakav je on?” A moj će otac njemu: „Lojalan je Zavida, Knjaže, lojalan...”

SURDUL: „...Ja garantujem za njega!” Znam tu priču napamet, na moraš stalno da me podsećaš. Reč je reč, bićeš mi zet i svršena stvar. A ona, mlado, ludo, kako se zaljubilo tako odljubilo. Umem ja to. Eno, i moja Kostreva, pokoj joj duši (prekrsti se), zaljubi se pa je ja, očas, odljubih.

(Tvrdoje se rasplače.)

 

SURDUL: Eno ga... Što plačeš sad?

TVRDOJE: Rekla mi je da sam ćelav. Nisam ćelav, evo, vazdan mažem glavu lojem da mi kosa ojača. Pogledajte...

SURDUL: Neka, verujem ti. 'Ajde, smiri se, smiri...

 

(Tvrdoje stavlja glavu u krilo Surdulu. Obojica su skrhani.)

 

SURDUL: Uštrojiće me oni u Beogradu po kratkom postupku, moj Tvrdoje. Najcrnje što sam sanjao evo mi ga pred vratima.

TVRDOJE: (Plačno.) Ništa se vi ne boj'te. Ja sam školovan žandar, osposobljen za najteže zadatke: bliska borba, borba na distancu, opkoljavanje, preživljavanje, hladno i vatreno oružje. Kad ja postavim zasedu tom Muzi...

SURDUL: Svaku noć, kako zatvorim oči, jedno te isto: ja na nekoj poljani, sam sa svojim sanducima...

TVRDOJE: Našim sanducima.

SURDUL: Ne prekidaj me. Sam ja, a oko mene, budibogsnama... rudari, 'ajduci, činovnici, svi iskolačili oči, urlaju: „Daj zlato, daj zlato!” Sekirama razvaljuju katance, grabe, grabe... I sve tako neke pesme govore.

TVRDOJE: Prave pesme?

SURDUL: Prave. Jeza da te uhvati.

TVRDOJE: Gos'n načelniče, to je već ozbiljno.

 

(Uz fijuk vetra u off-u, čuje se hor jednoličnih glasova kako izgovara pesmu.)

 

GLASOVI: Čuj kako opasnost fijuče

poljima otadžbine naše.

SURDUL: Čuješ? Evo ih!

GLASOVI: Pobuna to je, hajdučka krv!

Najezdu varvara, krvi žednih, satire,

okeane u pesak pretvara

zemlju u oganj, oganj u mač!

SURDUL: Oh, dukati moji, jadna moja siročadi

bez oca bi da vas ostave...

Al', nek' upamte svi što su se drz'li,

to blago nije svačije.

Zlato je ovo, zlato za odvažne!!!

 

MRAK

Kraj prvog dela

 

 

DEO DRUGI

SLIKA ŠESTA

 

(Ulaz u Gavrilov klanac. Noć. Agapije drži u jednoj ruci depešu a u drugoj pušku i juri Radulina.)

 

AGAPIJE: Ubiću te, barabo jedna! Koliko sam ti puta kazao da se ne igraš mojim parama!

RADULIN: Tata, to je sigurna investicija!

AGAPIJE: Sigurna investicija!? U ovoj depeši piše da sam kupio deonice korporacije za destilaciju krompira  D.D. „Lenjin”! Stoko pijana!

RADULIN: Pa Rusi piju samo votku.

AGAPIJE: U Rusiji je revolucija!

RADULIN: Tad se najviše pije. Pazi s' tom puškom, tata, ubićeš sina svog, krv svoju!

AGAPIJE: Krv si ti meni popio!

 

(Agapije nišani u Radulina i puca. Radulin beži. Ulaze Berivoje i Vanko.)

 

BERIVOJE: Tata, sad si našao da pucaš. Čuje se do Mrsišta.

AGAPIJE: Tek ću da pucam. Ide li taj balvan?

VANKO: Evo ga, ide.

 

(Ulaze Hranče i Hristivoje. Nose balvan.)

 

HRISTIVOJE: Niste mogli da oborite neko lakše drvo.

HRANČE: Ooookilavismo ssse.

AGAPIJE: A šta ste vi mislili, da je 'ajdučija laka? Nema leba bez motike.

 

(Ulazi Brzota.)

 

BRZOTA: Tata, voz polazi! Vidi se dim sa stanice.

AGAPIJE: Brzo dajte balvan na prugu.

 

(Berivoje, Hristivoje i Hranče odnose balvan. Ulazi Radulin.)

 

RADULIN: Tata...

AGAPIJE: Beži mi sa očiju.

RADULIN: Radiću, vratiću...

AGAPIJE: U, što bazdiš. Opet si provalio u podrum?

RADULIN: Ma gde sam smeo kad je Berivoje bio dežuran.

 

(Ulaze Hranče i Berivoje.)

 

HRANČE: Ttttata, mmmi sssmo...

AGAPIJE: Ti dok mi ga saopštiš, ode voz.

BERIVOJE: Postavili smo balvan.

AGAPIJE: Hristivoje?

BERIVOJE: Izviđa s' Brzotom.

AGAPIJE: Dobro. Vanko, gde je zapaljiva mešanija?

VANKO: Kod Radulina.

AGAPIJE: (Radulinu.) Daj flaše i beži u pozadinu.

RADULIN: Jedna mi ispala dok si me jurio, al' ova druga je tu.

 

(Radulin daje Agapiju praznu flašu.)

 

AGAPIJE: Raduline, ova flaša je prazna. Vanko?

VANKO: Bila je puna, tata.

RADULIN: Meni Berivoje nije dao celo popodne da priđem do podruma. Režao je i pretio mi buzdovanom.

AGAPIJE: Nisi valjda popio mešaniju?

RADULIN: Samo tu jednu, sa' ću da pronađem drugu flašu, ta je puna.

VANKO: Raduline, ti si sad živa bomba!

AGAPIJE: (Nišani u Radulina.) Greškom živa!

VANKO: Nemoj tata, eksplodiraće.

BERIVOJE: U zaklon!

Vanko: Raduline, ne skači!

hranČe: Nnne ššštucaj!

BERIVOJE: Odma' duvan da si ostavio!

RADULIN: Šta vam je, nije mi ništa.

AGAPIJE: Ne mrdaj da te ne izbušim k'o sir! Vanko, šta da radimo sad?

VANKO: Da ga isperemo vodom.

RADULIN: Nemojte vodu, tako vam Boga...

AGAPIJE: Ćut!

RADULIN: Tata, voda nije zdrava za mene, čir mogu da navatam.

HRANČE: (Nosi testiju vode.) Eeeevo vode.

RADULIN: Zar i ti, brate Hranče?

AGAPIJE: Otvaraj mu usta!

BERIVOJE: Sipaj!

RADULIN: Gde će vam duša? Ne daj me, deda!

 

(Radulinu sipaju u usta vodu. Ispiraju ga. Odjednom, grmljavina.)

 

AGAPIJE: Šta je ovo?

VANKO: Grmi iz vedra neba.

 

(Hranče počinje da se grči, uvija i koluta očima. Negde visoko iznad njih javlja se duh

Gavrilov. Pruža ruku prema Hrančetu.)

HRANČE: Ooooo...

BERIVOJE: Deda se javlja Hrančetu.

AGAPIJE: Šta li mu priča?

RADULIN: Ljuti se što mu dirate najdražeg unuka. (Prekrsti se.) Hvala ti, deda.

HRANČE: Ooooo...

AGAPIJE: Lani ga, aman!

HRANČE: Ooooopasnost!

 

(Nestaje Gavrilov duh. Hranče se vraća u „normalu”.)

 

AGAPIJE: Samo to?

HRANČE: Tttako sam čččuo.

RADULIN: Možda je i deda promucao gore.

VANKO: Rđav znak...

BERIVOJE: Da ostavimo mi ovo za drugi put.

AGAPIJE: Nema šta da se ostavlja. Mora da je opasno, svaka 'ajdučija sa ovakvom decom sama po sebi je opasna.

 

(Ulaze Brzota i Hristivoje.)

 

BRZOTA i HRISTIVOJE: Ide!

AGAPIJE: I šta da bacim pred voz kad je idiot popio bombu?

VANKO: Da napunimo mešinu barutom, odozgo fitilj...

AGAPIJE: Ne objašnjavaj nego pravi. Svi na svoja mesta! Berivoje, beri vojsku!

BERIVOJE: Razumem, tata!

AGAPIJE: Stavljajte čarape na glavu. Hoće li ta bomba?

VANKO: Biće, biće...

BERIVOJE: Zapni puške! Nišani pravo u srce i ne štedi municiju. Satiri!!!

RADULIN: Idem ja u pozadinu.

BRZOTA: Voz se zaustavlja ispred balvana!

VANKO: Tata, daj vatre. Gotova bomba.

AGAPIJE: Kreši!

 

(Vanko baca bombu. Zaglušujuća eksplozija.)

 

BERIVOJE: Pali!

AGAPIJE: Predajte se, ovo je pljačka!

BERIVOJE: Oružana!

 

(Opšta pucnjava, čuje se zvižduk voza.)

 

VANKO: Tata, zviždi!

AGAPIJE: Pozivaju pojačanje.

BERIVOJE: E, neće ga majci.

 

(Berivoje ispali seriju metaka. Zvižduk se raspline.)

 

BERIVOJE: Pogodio sam ga, tata!

AGAPIJE: Obustavi vatru! Brzota, predaju li se? Vidiš li belu zastavu?

BRZOTA: Ne vidim ništa od dima.

RASTOJE: (Čuje se kako zapomaže.) Jao, moje srce... (Kašlje.) Pluća mi se raspadaju.

BRZOTA: Iz voza izlazi samo mašinovođa Rastoje.

AGAPIJE: Kriju se. Izlazite sa podignutim rukama! Opkoljeni ste!

BERIVOJE: Zapni puške!

RASTOJE: Ne pucajte, voz je prazan!

AGAPIJE: Kako prazan?

BERIVOJE: Nema preživelih?

AGAPIJE: Brzota, siđi dole i izvidi situaciju.

BRZOTA: Razumem! (Odlazi.)

AGAPIJE: Ovde nešto smrdi...

HRANČE: Ččččarape. (Pokazuje na čarape koje su stavili na glavu kao masku.)

AGAPIJE: Umukni.

 

(Čuju se Brzota i Rastoje.)

 

BRZOTA: 'Ajde, brzo, brzo!

RASTOJE: Polako dete, ja sam bolestan čovek.

 

(Ulaze Brzota i Rastoje.)

 

BRZOTA: Tata, voz je prazan. Naš'o sam samo ovoga.

AGAPIJE: Rastoje, šta ti radiš ovde?

RASTOJE: Pa, vozim voz.

BERIVOJE: Ti to nas zajebavaš? Daj da ga ubijem.

RASTOJE: Na mene ne morate da trošite metak, ja sam napola mrtav.

AGAPIJE: Gde su Surdul i žandari?

RASTOJE: Ostali su na stanici. Neko im je dojavio za zasedu.

HRANČE: Iiiizdaja!

AGAPIJE: Negovan.

BERIVOJE: A lepo sam te molio da ga nabijem na kolac.

AGAPIJE: Negovane, Negovane, sam si sebi presudio.

HRISTIVOJE: Nije Negovan.

AGAPIJE: Otkud ti znaš?

HRISTIVOJE: Kući ćemo o tome. Sad treba što pre da odemo odavde. Možda su nam napravili zasedu.

BERIVOJE: Zasedu!

 

(Čuje se repetiranje pušaka. Pucanj.)

 

TVRDOJE: Stoj! Ne mrdaj!

BRZOTA: Tvrdoje!

TVRDOJE: Bacite oružije ako vam je život mio!

AGAPIJE: Baciću ja tebi živu sodu u oči. Berivoje, pregrupisavanje. Brzota, izveštaj.

 

(Krenu u zaklon. Pucaju na njih.)

 

BRZOTA: Mnogo ih je. Imaju nas na nišanu.

AGAPIJE: Uzećemo Rastoja za taoca.

RASTOJE: Gde mene... Meni je Tvrdoje dužan pedeset banki još od onomad. Ubiće me, barabar sa vama, taman da prebije dug.

 

(Jedan metak okrzne Agapija i njemu ispadne puška. Žandari se pojave hajducima iza leđa.)

 

BRZOTA: Tata, prišli su nam iza leđa!

 

(Žandari i Tvrdoje savladavaju otpor Agapija i njegovih sinova.)

 

TVRDOJE: Gore ruke, lopuže 'ajdučke! (Žandarima.) Skidaj te čarape sa glave da im vidim beonjače.

 

(Žandari im skidaju čarape sa glave.)

 

TVRDOJE: Agapije! Znao sam. Ovako je i moj otac Gavrila u tor sater'o.

AGAPIJE: Ne bi Gavrilu niko doš'o glave da ga Zavida nije izd'o. Da mi je znati ko je mene?

TVRDOJE: Muza, Agapije, Muza...

AGAPIJE: Hristivoje, sine!

HRISTIVOJE: Tata, samo sam dojavio Anđeliji da se skloni.

AGAPIJE: Ti! Ti oca da izdaš! Za srce si me ujeo. Isključujem te iz testamenta!

TVRDOJE: Nećeš ni imati šta da mu ostaviš.

 

(Ulazi Radulin. U ruci mu flaša zapaljive mešanije kojoj gori fitilj.)

 

RADULIN: Tata, naš'o sam flašu.

VANKO: Raduline, bacaj to! Eksplodiraće!

IGNJATIJE: Bomba!

SOKOL: Bež'mo!

TVRDOJE: Drž'te ih da ne pobegnu!

 

(Radulin baci flašu. Eksplozija.)

 

MRAK

SLIKA SEDMA

(Soba u kući načelnika Crnog Mrsišta, Surdula. Na dve stolice sede, vezanih ruku iza leđa, Agapije i Berivoj. Ulazi Surdul.)

 

SURDUL: Lij'o, lij'o pa dolij'o. Agapije, Agapije...

AGAPIJE: Uz'o bi tebi Agapije meru da ono tvoje pašče nije zamutilo pamet onoj mojoj pismenoj budali.

SURDUL: Lep ti je plan bio. Ćerku da mi zamađijaš pa eto tebe u fotelji načelnika.

AGAPIJE: Pre bi se orodio s' crnim đavolom! Ja kurve u kuću ne dovodim.

SURDUL: Ko je kurva!? (Udari Berivoja.)

AGAPIJE: Kučka je k'o i njena majka što mi vazdan noge pod jorganom grejala.

SURDUL: Barabo lajava... (Udara Berivoja.)

AGAPIJE: I baba joj je ista kad je rodila Zavidivićko pseto!

BERIVOJE: Tata, što si zapeo po ženskoj liniji. Ubi me!

AGAPIJE: Ceo svet zna kakvo vam je pleme psoglavo. Otac ti je 'arambašu izd'o, narod orobio a tebe, lopova, ostavio dušu da mu uzmeš!

SURDUL: Ja lopov! Mene lopovom zoveš dok svako malo po srezu 'ajdukuješ...

AGAPIJE: I češće bi' al' ne mogu od tebe na red da dođem.

SURDUL: Neću ja tobom ruke da prljam. Ima ko će. Samo ću jezik da ti isčupam i posred varoši u mengele da te metim. Nek' vidi narod ko mu grabi i otima ono što u znoju namiče! Zbog koga gladuje!

AGAPIJE: More, da znaju istinu, o prvu banderu bi te za noge, k'o krmca, obesili.

SURDUL: Agapije, u kog' je batina u tog' i istina.

 

(Ulazi Tvrdoje.)

TVRDOJE: Nema ih nigde, gos'n načelniče! K'o u zemlju da su propali.

SURDUL: I zemlju ćeš da prekopaš da ih nađeš! Stoka 'ajdučka...

AGAPIJE: Moja deca jesu izrodi, al' nisu maloumna pa da puste pijanog Tvrdoja da ih po'vata.

TVRDOJE: (Agapiju.) Slušaj barabo, kad nađem tu tvoju kopilad, ima seme da ti se zatre.

SURDUL: Gde si postavio žandare?

TVRDOJE: Duž Timoka i u njihovoj kući.

AGAPIJE: Nemoj neki od tih bizgova kuću da mi uneredi, samo što sam dao da se omala.

TVRDOJE: Ne boj se, neće oni, ja ću da ti je zapalim.

AGAPIJE: O, jebem li ti onu...

BERIVOJE: Nemoj tata! Tvrdoje ima čet'ri tetke i tri ujne, ako tu zaređaš po ženskoj liniji gotov sam!

 

(Ulazi Zaharije.)

 

ZAHARIJE: Gos'n načelniče, dva žandara traže vas i narednika.

SURDUL: Pusti ih nek' uđu.

ZAHARIJE: Da ih pustim, dobro...

SURDUL: Zaharije, kaži onima u kujini da skuvaju dve kafe, pa donesi.

ZAHARIJE: (Pokazuje na Agapija i Berivoja.) Kakvu kafu gosti piju?

SURDUL: Kakvi gosti, mozgu kokošinji, kafa je za mene i Tvrdoja.

ZAHARIJE: Znači slađa, dobro...

 

(Zaharije izlazi. Ulaze žandari, Sokol i Ignjatije.)

 

SOKOL: Gos'n načelniče, gos'n naredniče, mi iz Agapijeve kuće. Tamo nema nikoga.

SURDUL: A Leonardo?

IGNJATIJE: E jes', jedino on. Ruši nešto, kopa, pregrađuje.

AGAPIJE: Šta, bre, kopa? Šta pregrađuje?! Surdule, otkud znaš Leonarda?

SURDUL: Znam jer sam ti ga ja poslao.

AGAPIJE: Ti!?

SURDUL: Kopaš pod kućom. kopaš a ne plaćaš porez.

BERIVOJE: Tata, podzemni grad!

AGAPIJE: Majku vam vašu. To je moja kuća, moja zemlja!

TVRDOJE: Tvoje će biti ono što ti pop omeđi, ako bude 'teo da ti peva i kadi na sa'rani.

AGAPIJE: O, jebem li ti, sve da ti jebem...

BERIVOJE: Nemoj, tata!

SURDUL: Tvrdoje, vezuj mu usta da ne pogani više.

BERIVOJE: Vezuj!

 

(Tvrdoje vezuje usta Agapiju koji se koprca i mumla psovke.)

 

SURDUL: (Žandarima.) I kažete, u kući nema nikog'?

IGNJATIJE: Sem Leonarda.

SURDUL: Pa normalno, niko nije lud kad beži u kuću da svraća. Oni su sad već u trećem srezu a vi čuvate Leonarda. Svi preko Timoka pa u poteru! Je l' jasno?!

IGNJATIJE i SOKOL: Jasno!

 

(Sokol i Ignjatije izlaze.)

 

TVRDOJE: A ko će da nas brani ako svi odu preko Timoka?

SURDUL: Od koga da nas brani?

TVRDOJE: Od naroda.

 

(Ulazi Anđelija, nosi kafu.)

 

SURDUL: (Anđeliji.) Šta ćeš ti ovde?

ANĐELIJA: Donela sam kafu.

SURDUL: Što ti, rek'o sam Zahariju.

ANĐELIJA: Htela sam svojeručno da uslužim. Evo i rahatluk.

TVRDOJE: Vredna vam ćerka, nema šta.

SURDUL: I treba da se razvredni. Sto kafa da je donela nije dovoljno za ono što mi je s'tim Muzom priredila. Znaš li ti, Tvrdoje, da nisi naš'o pisamce, ne bi ta nama ništa rekla i sad bi bili kraći za glavu i sanduk zlata. (Anđeliji.) Ostavljaj tu kafu i pravac kujina.

 

(Anđelija ostavlja kafu i izlazi.)

 

SURDUL: (Nudi Tvrdoja kafom.) Uzmi.

TVRDOJE: Ja bi i rakijicu.

SURDUL: Eno ti pa sipaj. Tek će ona da igra po mojoj muzici. Je l' tako zete?

TVRDOJE: Razmišljao sam da za svadbu šijem odelo od prugastog štofa, da me izduži.

SURDUL: Bolje uzmi nešto kockasto, da ne štrčiš pored nje onakve. (Srkne kafu.)

TVRDOJE: Dobro, vi se, bar, u modu razumete.

SURDUL: Uhvati mi onu Agapijevu paščad, lako ćemo za odelo.

TVRDOJE: Ma, biće to do jutra u apsani, ništa ne brinite. (Srkne kafu.) Nego, čudna ova kafa, retka.

SURDUL: A šta bi ti, kačamak?

TVRDOJE: Sva je nekako bljutava.

SURDUL: Rakija je tebi pojela usta pa ti sad sve bljutavo. Kafa k'o kafa. (Popije još jedan gutljaj.) Što mi se odjednom prispava.

TVRDOJE: I meni se nešto mrči.

SURDUL: Oči mi se sklapaju. Tvrdoje, ovo nisu čista posla.

TVRDOJE: Kažem ja, kafa nije u redu. (Odjednom se ukoči i padne u nesvest.)

SURDUL: Tvrdoje! Majku joj njenu, stavila je mirođije u kafu. Zaharije... (Ukoči se i padne u nesvest.)

BERIVOJE: Tata, šta bi ovo?

 

(Agapije mumla.)

 

BERIVOJE: Ne razumem te, tata.

 

(Ulazi Anđelija.)

 

ANĐELIJA: Jesu li zaspali?

BERIVOJE: Jesu. Šta im bi?

ANĐELIJA: Stavila sam trave za spavanje u kafu. (Odvezuje Berivoja.) Jake su al' kratko traju.

BERIVOJE: Tata, ova stvarno naša.

 

(Agapije mumla.)

 

BERIVOJE: Evo, sa' ćemo i tebe da odvežemo.

 

(Anđelija i Berivoje odvezuju Agapija.)

 

AGAPIJE: (Kreće prema Surdulu i Tvrdoju.) Zgaziću ih!

BERIVOJE: Neka, ja ću.

AGAPIJE: Ti si se pokaz'o.

 

(Odjednom čuju se pucnji, vika.)

 

BERIVOJE: Žandari! Znao sam, to nam je ona (Pokazuje na Anđeliju.) napravila zamku.

AGAPIJE: Kakvi žandari. Žandari su već preveslali Timok.

BERIVOJE: Pa ko je onda?

 

(Čuje se Zaharije kako viče iz dvorišta.)

 

ZAHARIJE: Gos'n načelniče, uzbuna, uzbuna! 'Ajduci napadaju.

BERIVOJE: Konkurencija!

 

(Ulazi Zaharije, sav zadihan.)

 

ZAHARIJE: Gos'n načelniče... (Ugleda Surdula i Tvrdoja kako spavaju na podu a Agapija i Berivoja slobodne pored Anđelije. Ništa mu nije jasno. Smireno.) Jao... Idem ja...

 

(Berivoje uzme stolicu i udari Zaharija. Zaharije padne. U sobu uleću kuršumi. Svi legnu na pod.)

 

BERIVOJE: Ovi kako pucaju mogi i kolege da pobiju.

 

(Iz dvorišta se čuje Hristivoje.)

 

HRISTIVOJE: Tata, Berivoje, gde ste?!

BERIVOJE: To su naši! Hristivoje, ovde smo, u gostinjskoj sobi. Ne pucajte!

 

(Ulaze Hristivoje, Radulin i Hranče.)

 

HRISTIVOJE, RADULIN i HRANČE: Tata!

AGAPIJE: Dobro ste se setili da dođete.

RADULIN: Dok smo zameli tragove.

ANĐELIJA: Hristivoje!

HRISTIVOJE: Beži od mene!

ANĐELIJA: Nisam ja.

 

(Ulazi Brzota, vodi Negovana.)

 

BRZOTA: Vidite kog' sam naš'o!

NEGOVAN: Gos'n Agapije, baš mi je drago što vas vidim. Ovaj fini momak (Pokazuje na Brzotu.) je bio tako dobar da me oslobodi...

AGAPIJE: Ja ću da te oslobodim, al' od života.

 

(Berivoje reži na Negovana. Ulazi Vanko.)

 

VANKO: Pronaš'o sam ćumrocikl! Imamo prevoz!

AGAPIJE: Odlično. Sanduk tražite!

VANKO: Požurite, žandari su sigurno čuli pucnjavu.

RADULIN: Odoh ja da vidim da nije sanduk slučajno u podrumu.

 

(Radulin ode u podrum. Ostali traže sanduk.)

 

ANĐELIJA: Hristivoje, povedi i mene.

AGAPIJE: Povešće te, ćuti tu.

HRISTIVOJE: Tata...

AGAPIJE: Traži sanduk, lako ćemo sa ženama.

NEGOVAN: Mene ne morate da vodite, ja mogu i sam.

AGAPIJE: Ti ćeš sa nama, da opet nešto ne zabrljaš.

HRANČE: Eeeevo ga sssanduk!

AGAPIJE: Srce moje mutavo. Otvaraj!

 

(Otvore sanduk. Zasija zlato.)

 

BERIVOJE: Ala sija...

BRZOTA: Tata, mi smo bogati.

AGAPIJE: Bogati, nego šta.

VANKO: Požurite, aman!

AGAPIJE: Pali točak, gotovi smo. Berivoje, zatvaraj sanduk i nosi!

BERIVOJE: Tata, je l' idemo na skelu?

AGAPIJE: Prvo ćemo do kuće.
BERIVOJE: To je rizično!

AGAPIJE: E, jebo ćar vajdu ako kućevno zlato drugima ostavimo. Idemo!

 

(Svi izlaze iz sobe. Čuje se ćumrocikl iz dvorišta. Kroz sobu protrči Radulin, u ruci mu je burence rakije.)

 

RADULIN: 'Ej, čekajte mene!

 

(Radulin ode. Čuje se ćumrocikl kako odlazi. Ustaje Zaharije.)

 

ZAHARIJE: Gos'n načelniče, probudite se.

SURDUL: Šta... Šta je bilo?

ZAHARIJE: Pobegli su!

SURDUL: Ko?

ZAHARIJE: Agapije i njegovi. Pobegli su onim čudom na ćumur i odneli zlato.

SURDUL: Zlato! Kako, bre?!

ZAHARIJE: Dok ste vi spavali Agapijeva deca su napala kuću. I Anđeliju su odveli.

SURDUL: Kuku meni... Tvrdoje, budi se, ubio te Bog dabogda!

TVRDOJE: To je bila rakija...

SURDUL: Dok ti spavaš mene pljačkaju! Zaharije, jesi li čuo gde su pobegli?

ZAHARIJE: Kući, po svoje zlato.

SURDUL: Diži se Tvrdoje i skupljaj žandare pa pravac Agapijeva kuća! Ti Zaharije, trči u kasarinu i zovi vojsku. Nek' izvezu topove na brdo!

ZAHARIJE: Da zovem vojsku, da topove...

SURDUL: Marš!

 

(Zaharije izlazi.)

 

SURDUL: Barabe Gavrilove, zlato mi pokupiste, kuću raskućiste. Zovite vojsku, žandare, dobrovoljce, plaćenike, legionare! Sve ih zovite! Nek' zemlju ratnici prekriju, nek' mile, nek' se množe moji verni oslonci! Sve ću da vas po'vatam, po'apsim, proteram! Oko za oko, krv za krv! Ovo je rat do istrebljenja! Od danas nema više ranjenih i zarobljenih. Samo mrtav 'ajduk je dobar 'ajduk!!!

 

MRAK

SLIKA OSMA

(Soba u Agapijevoj kući, ruinirana, delimično ispresecana nekim zidovima, minijaturnim sobama, lavirintima. Puno ruševina, u uglu prska voda, krov prokišnjava... Jednom rečju: kataklizma! Leonardo je na merdevinama ispod ostatka potpornog zida. Na zid postavlja sliku statue boginje Atene. Peva Bahov koral: „Ich bin's, ich sollte büsen”, stakato, vojnički, baritonsku deonicu. Na podu, naslonjena na zid, slika Gavrila. Ulaze Agapije, Radulin, Hranče, Berivoj i Vanko. Gledaju i krste se.)

 

AGAPIJE: (Uzima sliku Gavrila sa poda. Briše je od prašine.) Gospode Bože...

LEONARDO: Gos'n Agapije, fi se fratila!

BERIVOJE: (Ugledavši sliku boginje Atene.) Tata, vidi ženska 'mesto deda Gavrila!

LEONARDO: Boginja Minerfa!

BERIVOJE: Pljunuta Perina Jelica, ona isto ovako kljakava.

LEONARDO: To istakla efropski duh na faša nofa kuća.

VANKO: Šta je ovo?

LEONARDO: Faša soba.

VANKO: Ovaj prdavac!

HRANČE: (Ulazi u orman.) Ooovo...

LEONARDO: To biti lift. Ofo faša soba. (Pokazuje na jedan veliki kovčeg.)

RADULIN: A kakav je podrum?

LEONARDO: Na dfa nifoa, sfaki po metar fisina.

RADULIN: Metar!? Kako da pijem u metar visine?

LEONARDO: Kroz ofa rupa za crefo.

BERIVOJE: Šta će moji buzdovani kod Vanka u sobi?

LEONARDO: Tu se zatekla, fi se razmenila...

VANKO: Ja ti buzdovane ne vraćam dok mi ne daš moj krevet.

BERIVOJE: To nam je bio zajednički krevet. Na čemu ću ja da spavam?

VANKO: Na buzdovanima!

RADULIN: Ko mi je popeo buriće na tavan?

LEONARDO: To samo prifremeno.

RADULIN: Šta privremeno, ako iskisnu ubiću te! Daj, brzo, lift.

HRANČE: Llllift je u mojoj sobi. Plati.

AGAPIJE: Dosta!

LEONARDO: Za fas, gos'n Agapije, ja u dforište iskopala temelj za jedno felelepno

dforac i...

AGAPIJE: Iskop'o si ti ono što si tražio. Berivoje, šilji kolac!

BERIVOJE: (Uz izraz nenadanog zadovoljstva.) Tata!

AGAPIJE: Mene si naš'o da preuređuješ i prekopavaš! Meni sakatu karakondžulu 'mesto oca 'arambaše na zid da mećeš, jebem li ti seme špijunsko, da ti jebem! Berivoje, drž' ga!

(Leonardo beži, Berivoje uzme buzdovan i, režeći, trči za Leonardom.)

 

AGAPIJE: Udavi ga, natakni ga na kolac, nek' plaši ale po brdima. (Nariče nad slikom Gavrilovom.) Kuku, Gavrile, šta si doživeo, da ti švapske krvopije kuću ruše.

LEONARDO: (Čuje se kako zapomaže iz dvorišta.) Ja se žalila u moj ambasada!

 

(Ulaze Hristivoje i Brzota. Nose sanduk. Za njima ide Anđelija.)

 

HRISTIVOJE: Tata. šta nam je ovo s' kućom?

AGAPIJE: To pitaj onog' što ga Berivoje sprema za ražanj. Jeste li pokupili zlato?

BRZOTA: Taman smo sanduk dopunili do vrha.

VANKO: Tata, da ložim ja ćumrocikl pa da bežimo.

AGAPIJE: 'Ajde.

 

(Vanko Izlazi. Na ulazu se mimoiđe sa Negovanom koji ulazi leđima okrenut sobi jer gleda prizor iz dvorišta. Spolja zapomaže Leonardo.)

 

NEGOVAN: Gos'n Agapije, zašto Berivoje natačinje Leonarda na... (Okrene se i vidi sobu.) Povlačim pitanje.

 

(Ulazi Berivoje. Ruke mu krvave do lakata.)

 

BERIVOJE: Natak'o sam ga, tata, po propisu. Viri mu šiljak iz levog oka.

AGAPIJE: Neka si, sine, ruke ti se pozlatile.

(Ulazi Vanko, sav je zadihan, uplašen.)

 

VANKO: Vojska!

AGAPIJE: Kakva vojska?

VANKO: Iz kasarine. Izvezli su topove na brdo!

RADULIN: Topove!

VANKO: Načisto su nas opkolili.

 

(Kroz ruševine se probijaju Surdul, Tvrdoje, Zaharije, Sokol i Ignjatije. Postave se u zaklon.)

 

TVRDOJE: Predajte se, opkoljeni ste!

SURDUL: Agapije, vadi njušku iz te rupe inače ću topovima da te poteram!

BRZOTA: Surdul i Tvrdoje!

HRANČE: Ggggotovi sssmo.

RADULIN: Pobiće nas k'o piliće.

AGAPIJE: E, neće bogami. Vanko, jesi založio ćumrocikl?

VANKO: Jesam.

AGAPIJE: Gde ti je ona konzerva za njega?

VANKO: Oklop? U štali, tata.

AGAPIJE: Trči, mi ćemo da te pokrivamo. Oklopi ćumrocikl i dovezi ga pod prozor. Idemo u proboj!

VANKO: Razumem!

AGAPIJE: Ti Brzota, prođi kroz podrum i podzemni grad pa priđi Surdulu i Tvrdoju s'leđa. Hranče nek' pođe s'tobom.

BRZOTA: Idemo, Hranče.

 

(Brzota i Hranče izlaze.)

 

AGAPIJE: Ostali, zapnite puške!

SURDUL: Agapije, poslednji put ti kažem, izlazi! Gotov si!

TVRDOJE: Izađi da te ubijem, usolim pa svako jutro na parčiće kerovima za doručak da te služim. Kafileriju ću, bre, da otvorim!

AGAPIJE: Tvrdoje, beži sa sunca, užegnu ti kosa!

TVRDOJE: Pravićeš ti društvo Gavrilu...

AGAPIJE: Surdule, poljubi zeta u pihtije!

RADULIN: Al' mu prvo o'ladi glavu, da se stegnu.

TVRDOJE: Sa'ću creva da vam prevrnem!

 

(Tvrdoje puca i pogodi jedan od Berivojevih buzdovana sa zida.)

 

BERIVOJE: Ubi mi buzdovan...

AGAPIJE: Šta je bilo, Tvrdoje, upale ti šiške u oči?

SURDUL: Agapije, mnogo si lepo kuću uredio. A ona ženska gore, (Atena.p.a.) to mora da ti je ta nerotkinja što ti tu kopilad pobacila!

AGAPIJE: Znam ja ko je meni decu pravio al' ti za tvoje tek treba da saznaš!

SURDUL: Pucaj, Tvrdoje, ožeži!

AGAPIJE: Dođite da vam barutom srce šamponiram!

 

(Opšta pucnjava. Krici zadovoljstva, urlanje.)

 

TVRDOJE: Prikovali su nas uz zaklon.

SURDUL: Zaharije, trči gore na brdo i javi kapetanu da ošine plotun po kući. Nek' ne štedi municiju, kamen na kamenu da ne ostane!

ZAHARIJE: Idem, idem...

 

(Zaharije odlazi. Iz zaklona istrči Anđelija.)

 

ANĐELIJA: Tata, nemoj! Sve ćeš ih pobiti!

 

(Tvrdoje puca nasumice i ubija Anđeliju.)

 

SURDUL: Tvrdoje stani! Anđelija, Anđelija!!! (Pridigne se.)

AGAPIJE: Dođi mi na nišan, barabo Zavidivićka. (Puca i pogađa Surdula.) Pravo u belo meso!

BERIVOJE: Bravo, tata.

(Hristvoje istrči iz zaklona i priđe Anđeliji.)

 

HRISTIVOJE: Anđelija, Anđo! Tvrdoje, ubiću te k'o psa!

 

(Hristivoje kreće ka Tvrdoju. Puca metak za metkom. Tvrdoje uzvraća. Obojica padnu mrtvi. Žandarima s'leđa priđu Brzota i Hranče i ubijaju žandare.)

 

BRZOTA: Tata, sredili smo ih!

AGAPIJE: Bravo! Šta je sa Hristivojem?

HRANČE: Mmmmrtav je.

AGAPIJE: Ološ žandarski, ubiše mi dete.

 

(Agapije prilazi Hristivoju. Vanko dovozi oklopljeni ćumrocikl.)

 

VANKO: 'Ajde, penjite se!

AGAPIJE: Hristivoje, sine!

 

(Čuju se plotuni.)

 

BERIVOJE: Tata, topovi!

AGAPIJE: (Držeći Hristivoja u naručju.) Sa'raniće tebe otac k'o što priliči 'ajduku. Neće mom' sinu žandarski dušmani kosti da razvlače!

BERIVOJE: Ali nama će, ako ne požuriš!

BRZOTA: Idemo. Ne zaboravite zlato i dedinu sliku!

RADULIN: Ima li mesta za burence?

AGAPIJE: Rek'o sam samo zlato!

RADULIN: Nije zlato sve što sija, tata.

 

(Plotuni sve jači. Svi su se popeli na oklopljeni ćumrocikl.)

 

BERIVOJE: Vanko, 'oće li ta tvoja konzerva da idrži?

VANKO: Videćemo.

AGAPIJE: U junaka je meso tvrđe od kuršuma! Napred u proboj! Napred u slavu!!!

 

(Plotuni. Eksplozija na sve strane. U off-u grmljavina, zaglušujuća.)

 

MRAK

SLIKA DEVETA

(Polumrak, puno dima. U dnu deda Gavril, duge, sede brade i duge, sede kose. Nosi belu lanenu haljinu. Bos je. Ulaze Agapije i deca. Nose sanduk sa zlatom i Gavrilovu sliku.)

 

RADULIN: Voziš k'o blesav. Iscuri mi pola bureta.

AGAPIJE: To je bio proboj. Epski!

BRZOTA: Što je magla ovde...

 

(Grmljavina. Svi legnu dole.)

 

VANKO: Grmi k'o u sred oblaka.

RADULIN: Tata, mene je strah. Daj mi ruku.

AGAPIJE: Vidiš li nešto?

BRZOTA: Ništa od ove magle... Čekaj, vidim! Vidim neko žensko u beloj 'aljini.

HRISTIVOJE: Anđelija, to je Anđelija!

BRZOTA: Ima bradu.

HRISTIVOJE: Bradu?!

RADULIN: To je akrep! Daj mi ruku, molim te.

AGAPIJE: Evo ti, na, crko dabogda.

RADULIN: Što su ti 'ladne ruke.

HRANČE: Tttata se već ooo'ladio.

 

(Utrči Negovan. Mokar je i viče.)

 

NEGOVAN: Gos'n Agapije, Gos'n Agapije!

BERIVOJE: Evo ga ovaj što voli da pliva.

AGAPIJE: Rek'o sam ti skeledžiju u reku da baciš a ne Negovana.

BERIVOJE: I njega sam.

NEGOVAN: Gos'n Agapije, svuda sam se raspitivao. Niko neće da kaže kojim putem dalje.

AGAPIJE: Neće, a? Ne znaju, prave se blesavi, 'oće zlato. Evo im ga na! More, sve će to Berivoje u reku da pobaca...

BRZOTA: Tata, daj dedinu sliku.

AGAPIJE: Šta će ti?

BRZOTA: Da uporedim. (Upoređuje sliku i ono što vidi u daljini.) Bogami, to je.

AGAPIJE: Šta je „to”?

BRZOTA: Ona ženska isti naš deda Gavril.

AGAPIJE: Ne lupaj gluposti. Gavril u 'aljinama ženskinja.

BRZOTA: Eno ti, upri oči. On je i niko drugi.

RADULIN: Da nije ložač.

HRANČE: U, bre. šššto si bbbaksuz.

AGAPIJE: Kuku meni, stvarno Gavril. Tata, šta to uradi od sebe, crni ti?

VANKO: Ovo naš deda?!

AGAPIJE: Joj, kako se nagrdio od tuge za nama...

NEGOVAN: Što, baš mu lepo stoji...

AGAPIJE: Marš! Berivoje, deder tebi je na rukama još taze dušmanska krv. Zagrli dedu da omiriše, to će ga najpre iz žalosto povratiti. Tata, reci nešto...

GAVRIL: Ne dodiruj me tim prljavim rukama.

BERIVOJE: Šta mu je?

AGAPIJE: Možda 'oće domaću. Brzota, daj ti.

BRZOTA: Žandarska, deda.

GAVRIL: Ne pominjite mi krv više. Gadi mi se!

AGAPIJE: Otkad' si ti to gadljiv na krv?

GAVRIL: Oduvek.

VANKO: Ovo ne biva da je deda Gavril. Ti si nam, tata, prič'o da je taj voleo tuđu krv više no leba da jede.

AGAPIJE: Po licu i glasu bi se zakleo da je on. Dajte taj sanduk pred njega. Otvaraj!

 

(Donose sanduk i stavljaju ga ispred Gavrila. Otvaraju sanduk. Gavrilu zasijaju oči.)

 

AGAPIJE: Zlato, tata. Pravo, žuto... To sam ja, tvoj sin, ovo su ti unuci.

GAVRIL: Tiše, može neko da te čuje.

 

(Grmljavina. Gavril se prene, počinje da viče.)

 

GAVRIL: Nemam ja s'vama ništa. Ja vas ne poznajem! Ubice, varvari!!!

AGAPIJE: Gavrile, nemoj više da me brukaš pred decom!

NEGOVAN: (Gavrilu.) Baš lepo što sam naiš'o na istomišljenika, ovako mrtav. Znate, ja sam se malo izgubio pa bih vas zamolio da mi preporučite voz za Rajsku baštu, po mogućstvu bez presedanja kod gos'n Aranđela.

GAVRIL: Za vas, grešnici, nema mesta u raju.

DECA: Šta?!

AGAPIJE: Ne igraj se s'tim, molim te.

RADULIN: Deda, ja idem dole svojevoljno samo ako mi središ da se kuvam u rakijskom kazanu.

AGAPIJE: (Radulinu.) Umukni! (Gavrilu.) Gde će ti duša, tata. Najrođenije u pakao šalješ, k'o da ti je loza pseća, Zavidovićka!

GAVRIL: Nemoj prijatelja da mi vređaš.

DECA: Prijatelja?!

 

(Grmljavina.)

 

GAVRIL: Bog je veliki, odškrinuće vam vrata. Budite mudri, ne dajte da vas zavedu iskrena osećanja.

 

(Odjednom mrak. Prestane grmljavina. Svetlost. Gavrila nema. Umesto njega tu su Surdul, Tvrdoje, Sokol, Ignjatije, Zaharije, Rastoje i Anđelija.)

 

RASTOJE: A niko mi nije verov'o da sam bolestan...

HRISTIVOJE: Anđelija!

ANĐELIJA: Hristivoje!

 

(Anđelija i Hristivoje zagrljeni između Agapijevih i Surdulovih.)

 

AGAPIJE: Surdulovi! Izgleda da im nije bilo dovoljno!

TVRDOJE: Evo ih!

AGAPIJE: Deco, na gotovs, krvi da im se napijemo!

SURDUL: Tvrdoje, puni puške!

(Pođu jedni na druge.)

 

ANĐELIJA: Nemoj, tata!

AGAPIJE: Surdule, jajaro, ne poturaj mi žensko pred nišan!

SURDUL: Ja je poturam! Petorici vam služi k'o zaklon, sise podsuknjarske. Oči ću, bre, na bodljikavu žicu da vam nanižem!

TVRDOJE: Presešće vam dan kada ste pomrli!

AGAPIJE: Za mnom! Ne sme kamen na kamenu da ostane!

HRISTIVOJE: Tata, stani! Seti se šta je deda rek'o!

AGAPIJE: Makni se, bre, da se pobijemo ko ljudi!

SURDUL: Tvrdoje, komanduj napad!

HRISTIVOJE i ANĐELIJA: Ne!!!

 

(Grmljavina. Za trenutak pauza. Zatim i jedni i drugi potegnu pištolje.)

 

AGAPIJEVI i SURDULOVI: Crkni!!!

 

(Pucnji i mrak. Snop svetlosti po sredini scene. Slika Gavrila pored prevrnutog sanduka.

Iz sanduka se prosula zemlja.)

MRAK

KRAJ